Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 23:41

Liên đoàn Lao động tỉnh vượt 150% chỉ tiêu sáng kiến của giai đoạn 1

Chương trình 1 triệu sáng kiến nhằm vận động, động viên người lao động phát huy, đề xuất các sáng kiến hiệu quả, cách làm hay để hiến kế giúp cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, còn tác động rất tích cực đến việc thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023”.

Sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động Chương trình 1 triệu sáng kiến, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các công đoàn cơ sở bám sát chương trình, hướng dẫn kịp thời, liên tục để đoàn viên, người lao động tham gia chương trình. Để triển khai hiệu quả Chương trình 1 triệu sáng kiến, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, tình hình tham gia và lập nhóm zalo với cán bộ công đoàn phụ trách ở cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở để thường xuyên tương tác, đôn đốc và động viên CNVCLĐ tham gia chương trình. Với sự chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn cụ thể từ LĐLĐ tỉnh, nhất là việc dựng video hướng dẫn chi tiết quy trình cập nhật sáng kiến đã giúp LĐLĐ các huyện, thành phố và Công đoàn ngành nhanh chóng bắt nhịp phổ biến đến từng đoàn viên, người lao động trực thuộc. Trong quá trình triển khai, đã có nhiều cách làm hay, phương pháp tốt được các công đoàn cơ sở áp dụng, mang lại kết quả rõ rệt, kết thúc giai đoạn 1 toàn tỉnh có 3.001 sáng kiến tham gia đạt 150% so với kế hoạch đứng thứ 45/82 đơn vị trên toàn quốc, trong đó có một số đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở đã đạt và vượt chỉ tiêu cả hai giai đoạn tiêu biểu có: Công đoàn ngành Giáo dục, LĐLĐ huyện Tràng Định; một số đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu từ 130% trở lên: LĐLĐ thành phố, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Bắc Sơn… ước tính giá trị làm lợi khoảng 15 tỷ đồng. Để động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 58/HD-LĐLĐ ngày 07/6/2022 hướng dẫn khen thưởng sơ kết giai đoạn I Chương trình 1 triệu sáng kiến, kết quả LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Chương trình.

  z3585170664100 b04719d73f5b9adb1bca429ac0bc05de 1

Đ/c Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia Chương trình "1 triệu sáng kiến"

Giai đoạn 2 của Chương trình 1 triệu sáng kiến bắt đầu từ 1/6/2022 đến 30/9/2023, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu 2.100 sáng kiến, với mục tiêu đó, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua lao động trong đoàn viên, CNVCLĐ; đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, người lao động ở các cấp công đoàn. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chương trình 1 triệu sáng kiến đã trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19./.

Tin và ảnh: Hứa Đức Việt 

 Ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh