Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, 24 Tháng 3 2020 14:43

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/3/2020, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lý Đức Thanh, Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 32/32 đảng viên của chi bộ. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, quần chúng của chi bộ hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng.

 Ảnh 1

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp, tạo mọi điều kiện của đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan luôn thể hiện sự thống nhất cao trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng được quan tâm, coi trọng, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra; Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định; Công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được tuân thủ triệt để, nghiêm túc; Việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra; Các tổ chức đoàn thể được tăng cường củng cố vững mạnh,…

Đại hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đề ra, đó là: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,…

 Ảnh 2

 Đ/c Lý Đức Thanh, Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Bế Thị Hòa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ; Đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”, toàn thể đảng viên, quần chúng trong chi bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Bế Thị Hòa

PCT LĐLĐ tỉnh