Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 16:44

Giải pháp sinh hoạt chi bộ trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về  phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong tháng 4/2020, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tới các tổ đảng, trong đó không tập trung sinh hoạt chi bộ thường kỳ mà chuyển tài liệu cho các tổ đảng triển khai đến đảng viên trong tổ với hình thức phù hợp. Nội dung sinh hoạt tổ đảng trong thời gian này chủ yếu là trao đổi, phổ biến những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, tình hình lao động, việc làm của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian dịch bệnh Covid-19,…

z1841337333270 bdb857a4fdba0a318f21175ae8cf9654

Các đồng chí đảng viên tổ đảng Tuyên giáo – Nữ công tham gia sinh hoạt tại tổ

Kết quả: Các tổ đảng thuộc chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc sinh hoạt tổ đảm bảo các nội dung mà cấp ủy đề ra và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Khi họp tổ thì đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tiếp xúc 2 mét; các hoạt động khác cần trao đổi thông tin sẽ liên lạc thông qua nhóm Zalo của cơ quan và của tổ đảng.

Với tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và các tổ trưởng tổ đảng, sự đồng thuận của đảng viên, các nội dung sinh hoạt của chi bộ vẫn được triển khai kịp thời, hiệu quả./.

 

Tin và ảnh: Bế Thị Hòa 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh