Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Nữ công

Nữ công (33)

Sáng 25/12/2013, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn LĐVN, Phó Chủ tịch TLĐ Nguyễn Thị Thu Hồng đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 7 đồng chí lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ.

Năm 2014 là năm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Phụ nữ Việt Nam. Từ những đặc điểm và tình hình nêu trên, công tác nữ công năm 2014 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển của mình, tổ chức CĐ Việt Nam luôn cụ thể hoá đường lối phụ vận của Đảng, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động cụ thể về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn và quan tâm chỉ đạo có hiệu quả phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công ở công đoàn các cấp. Điểm lại một số Nghị quyết quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ:

Trang 4 / 4