Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 16:46

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG CNVCLĐ TỈNH

  Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ, điều đó xuất phát từ việc thiếu các biện pháp tuyên truyền giáo dục về thuốc lá và tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người.

Nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho những người không hút thuốc lá, hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước...Ngày 8/6/2012 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật (PCTH) thuốc lá, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 theo đó Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 về phê duyệt Chiến lược quốc gia PCTH của thuốc lá đến năm 2020; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật PCTH của thuốc lá và một số biện pháp PCTH của thuốc lá.

Thuoc la

Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện Công văn số 940/TLĐ, ngày 24/6/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng cường tuyên truyền thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Kế hoạch số 46 /KH-BCĐ ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh. Những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn tăng cường triển khai, thực hiện, tuyên truyền chính sách, pháp luật về PCTH của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá; sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác PCTH của thuốc lá.

Tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; Riêng năm 2015 LĐLĐ tỉnh đã cấp phát gần 100 băng, đĩa, trên 3000 tờ rơi, 100 Biển "Cấm hút thuốc"... đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú, thiết thực đến đoàn viên, CNVCLĐ như nói chuyện chuyên đề, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, trao đổi tọa đàm, hoặc lồng nghép các cuộc tuyên truyền chuyên môn; phát động các cuộc thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm; tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thông pano, áp phích... về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc;

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống tác hại thuốc lá nhân ngày "Thế giới không thuốc lá" và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp trong công tác PCTH của thuốc lá, đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các khu vực cấm theo quy định của luật PCTH của thuốc lá; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá, bỏ thói quen hút thuốc; ký cam kết thực thi Luật PCTH của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc giữa các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cấm hút thuốc lá theo quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền lồng ghép với công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác PCTH của thuốc lá. Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức được trên 5.700 buổi sinh hoạt tuyên truyền về PCTH thuốc lá và trên 119.000 lượt người tham gia, Phát hành tài liệu, tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp cho 100% LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, hình ảnh minh họa, truyền thanh nội bộ...đảm bảo phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao động gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Vận động CNVCLĐ viết tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành cho chuyên mục "Lao động - Công đoàn" trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Qua các hình thức tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người lao động; về trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; nhiều CNVCLĐ đã từ bỏ thói quen hút thuốc lá... góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động", xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đưa Luật PCTH thuốc lá đi vào cuộc sống./.

Phùng Thanh Huyên

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh