Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016 11:16

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

  Ngày 19/01/2016, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lạng Sơn. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Ban đảng, đoàn thể, các Sở, Ban ngành của tỉnh và đơn vị có chương trình phối hợp hoạt động.

Toan canh HN TK

Các Đại biểu dự Hội nghị

Năm 2015, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hoá các Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, triển khai kịp thời đến CNVCLĐ trong tỉnh. Các cấp công đoàn triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp được quan tâm; các hoạt động xã hội từ thiện thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia với tổng số tiền thăm hỏi trên 2,7 tỷ đồng, đã tổ chức chăm lo Tết cho 2.370 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động đóng góp Quỹ "Mái ấm Công đoàn" được trên 976 triệu đồng, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh xây mới và sửa chữa nhà, được 30 nhà. Bên cạnh đó các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về mọi mặt; tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng "Tháng công nhân" và Hội nghị biểu dương công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Tổ chức Hội thi tiếng hát CNVCLĐ từ cơ sở đến cấp LĐLĐ tỉnh lần thứ VIII thành công; Sơ kết nửa nhiệm kỳ từ công đoàn cơ sở (CĐCS) đến LĐLĐ huyện, Thành phố, Công đoàn ngành, bổ sung phương hướng nhiệm vụ và kiện toàn Ban Chấp hành công đoàn ngành, cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở; Trong năm đã thành thành lập mới được 5 CĐCS khu vực ngoài nhà nước, nâng tổng số công đoàn toàn tỉnh lên 1.416 CĐCS, tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt trên 86,9%; 100% công đoàn cấp trên cơ sở xếp loại tốt; công tác Nữ công được triển khai dưới nhiều hình thức, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được đẩy mạnh. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các Đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo và thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong công tác tuyên truyền, giáo dục chưa sâu rộng tới công nhân trực tiếp sản xuất khu vực kinh tế ngoài nhà n¬ước, công tác phát triển đoàn viên, thu kinh phí công đoàn các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp khó khăn; chất lượng công tác thông tin báo cáo thống kê chưa đạt yêu cầu. Đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 với các chỉ tiêu chính như: Phấn đấu có 95% trở lên đoàn viên, người lao động học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của công đoàn cấp trên và chính sách, pháp luật của nhà nước; 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) đăng ký thi đua, tổ chức cho CNVCLĐ đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua; cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; 80% trở lên CĐCS đạt vững mạnh, giảm CĐCS trung bình, yếu kém; 75% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; 75% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà"; 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Kết nạp từ 1000 đến 1.600 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 10 CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước trở lên ; 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC; 100% doanh nghiệp nhà nước, 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động.

Tong ket LDLDT 1

              Đ/c Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tăng cờ thi đua Tổng Liên đoàn cho 02 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015

Tong ket LDLD T

Đ/c Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tăng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2015

  Với thành tích đạt được trong năm 2015, LĐLĐ tỉnh đã được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua cho 02 tập thể, bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng cờ cho 5 tập thể, bằng khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dưng tổ chức công đoàn vững mạnh ./.

Nông Thúy Hương, LĐLĐ tỉnh