Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ năm, 12 Tháng 11 2015 10:23

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2015

  Ngày 10/11, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2015.

Tại Hội nghị, 145 đại biểu là Uỷ viên BCH Công đoàn Viên chức tỉnh khoá II; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở Thành viên, Công đoàn bộ phận, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã được các báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề như: Những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016; Hướng dẫn số 14 và 15 của Liên đoàn Lao động tỉnh về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, về đánh giá - xếp loại công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; Tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá; Hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của công đoàn và hệ thống Công đoàn Viên chức tỉnh.

Anh toan canh HN 1

Toàn cảnh Hội nghị

   Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh kịp thời cập nhật, nắm bắt những nội dung văn bản, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn để từ đó áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là vấn đề quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động; công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác thi đua khen thưởng.

                                                                                                                             Tô Thị Ái - Công đoàn Viên chức