Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 16:09

Công đoàn viên chức tỉnh tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

  Chiều 13/1/2016, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác công đoàn năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, CĐVC tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chăm lo đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ). Các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, động viên CCVCLĐ được 1.135 cuộc với tổng số tiền gần 430 triệu đồng. Cùng với đó, CĐVC đã phát động thực hiện có hiệu qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kết quả, 47/48 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh (đạt 97,9%), 1 công đoàn cơ sở xếp loại khá.

Anh Tong ket 2015-VC

Đ/c Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các CĐCS có thành tích                                                                    xuất sắc năm 2015

  Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo CĐVC tỉnh đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2015. Đại diện các công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2016 với các chỉ tiêu chính: 85% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 80% trở lên đoàn viên xếp loại xuất sắc; 100% công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức được Hội nghị cán bộ CCVC; 95% trở lên công đoàn cơ sở tham gia hội thi thể thao CCVCLĐ năm 2016.../.

Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh