Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ hai, 18 Tháng 7 2016 10:29

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

   Chiều 14/7/2016 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đấu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu ra những hạn chế trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016; Tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII; tuyên truyền và vận động 100% CCVCLĐ tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng thời gian quy định; tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác thu – chi tài chính công đoàn tại 05 CĐCS, 01 Công đoàn bộ phận trực thuộc; tổ chức thành công Hội thi Thể thao trong CCVCLĐ lần thứ III năm 2016.

So ket 6t- VC

Toàn cảnh Hội nghị

   Sáu tháng cuối năm 2016, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn (3/9/1946 – 3/9/2016), kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2016), ... ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ, đặc biệt là phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cảu cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016; thành lập Đoàn tham gia Hội thi Thể thao trong CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ, tiếp tục vận động CCVCLĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017./.

Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh