Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 18:34

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

  Ngày 20/6/2017 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II.

   Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả đạt được 6 tháng đầu năm trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp; thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa; tăng cường tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đúng tiến độ, nội dung quy định,....; các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn khóa II tại Đại hội lần thứ III; thông qua dự thảo đề án chuẩn bị nhân sự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III và dự kiến số lượng đại biểu dự Đại hội.

SK VC 6t -2017

Toàn cảnh Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh cần phải tập trung sức lực, trí tuệ, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 đúng tiến độ, nội dung quy định./.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh