Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ hai, 10 Tháng 7 2017 15:46

Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội điểm

  Thực hiện Kế hoạch số 15/ KH-LĐLĐ, ngày 21/3/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; kế hoạch số 53/KH-CĐVC ngày 03/4/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; ngày 05/7/2017 Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đơn vị được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị Hoàng Văn Thụ; đồng chí Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và các đồng chí đại biểu đại diện cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

  Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả đạt được nhiệm kỳ 2012 – 2017, nổi bật là: Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đánh cho đoàn viên, người lao động, cử đại diện tham gia các hội đồng của cơ quan, tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động khi có ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, ... tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện. Công tác tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, phát triển đoàn viên xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; công tác nữ công, công tác tài chính được triển khai thực hiện có hiệu quả, chế độ thông tin báo cáo được thực hiện đầy đủ. Đại hội cũng đã đánh giá các hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần phải tập trung sức lực, trí tuệ, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tập trung vào việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Điều lệ công đoàn và công tác tài chính công đoàn.

DH diem

      Đ/c Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

   Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đức Quý, Phó hiệu trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh