Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 17:01

Công đoàn Viên chức tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn

Thực hiện công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh. Ngày 16/9/2020, Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tich Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn. Dự Hội nghị có 240 đồng chí cán bộ công đoàn của 62 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh. 

Anh 3

Anh 1 1

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020

 Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh phổ biến, truyền đạt  những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Trọng tâm là quy định về công tác đoàn viên và Công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Công đoàn; khen thưởng, kỷ luật cán bộ Công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát; nghiên cứu và tìm hiểu về một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị tập huấn, các đại biểu còn được truyền đạt các nội dung như: Quy định chung về công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở; công tác thu - chi và công khai tài chính công đoàn cơ sở...

Anh 2

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, UVBCH, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt  những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Hội nghị tập huấn đã trang bị, cập nhật kiến thức mới về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là kiến thức, nghiệp vụ về công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn. Từ đó, giúp cán bộ công đoàn kịp thời đưa ra những giải pháp mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.


Tin và ảnh: Lê Thu Hà

Công đoàn Viên chức tỉnh

                                                                   

Ảnh hoạt động

: