Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

   Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, dự kiến nhân sự, cơ sở vật chất đảm bảo cho Đại hội cơ sở diễn ra theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Công Đoàn Việt Nam.

   Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 43 nghìn đoàn viên Công đoàn, sinh hoạt ở 1.447 Công đoàn cơ sở. Theo kế hoạch đại hội Công đoàn cấp cơ sở diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2017; Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp hoàn thành trước ngày 31/3/2018 và Đại hội Công đoàn thành phố Lạng Sơn (đại hội điểm) hoàn thành trước ngày 31/12/2017; Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lạng Sơn, hoàn thành trước ngày 30/6/2018. Để thực hiện đúng lộ trình kế hoạch đề ra, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tập trung tập huấn, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và công tác dự kiến nhân sự theo Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh.

   Thành phố Lạng Sơn là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức Đại hội Công đoàn cấp huyện, thành phố. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, Ban thường vụ LĐLĐ thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ những bước chuẩn bị về nhân sự cũng như các biểu mẫu xây dựng báo cáo trình Đại hội. Đồng thời, lựa chọn Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển du lịch Lạng Sơn là Đại hội điểm trong khối doanh nghiệp, tiến hành bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch tại Đại hội và chọn Công đoàn cơ sở khối Dân vận là điểm cho các Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp. Để đại hội diễn ra theo quy trình, lãnh đạo, cán bộ LĐLĐ thành phố chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn Ban chấp hành chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội. Trong quá trình tổ chức đại hội, LĐLĐ thành phố luôn bám sát kịch bản chương trình, điều chỉnh kịp thời những vướng mắc, để các đại hội diễn ra theo đúng quy định. Qua 2 Đại hội điểm trên, LĐLĐ thành phố Lạng Sơn đã họp và rút kinh nghiệm cho đại diện Công đoàn cơ sở trực thuộc, từ đó các Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội đúng yêu cầu đề ra. Góp phần để đại hội Công đoàn Thành phố Lạng Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra theo đúng thời gian quy định, xứng đáng là đơn vị điểm để LĐLĐ các huyện, thành phố làm theo.

ĐBCĐCS Thuy loi

        Đ/c Trần Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu, chỉ đạo Đại hội CĐCS Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2017-2022

   Theo đó, LĐLĐ các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều đợt tập huấn công tác tổ chức đại hội để hướng dẫn Công đoàn cơ sở về công tác nhân sự, một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức trong đại hội; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội Công đoàn cơ sở, chương trình đại hội và một số nội dung liên quan đến đại hội... Đồng thời, lựa chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm để các đơn vị khác học và làm theo. Đến nay, toàn tỉnh có 1.067/1.447 CĐCS tổ chức đại hội đạt 73,8%. Các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành tiến hành tổ chức hội nghị Ban chấp hành lấy ý kiến đóng góp về Đề án nhân sự Ban chấp hành, nhân sự Ủy ban kiểm tra, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành nhiệm kỳ 2018-2013.

DH VPTU

 Đ/c Tô Thị Ái, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh (đứng thứ tư, từ bên phải) tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

   Xác định Đại hội Công đoàn cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Công đoàn, vì thế Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tập trung xây dựng báo cáo ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ...Đồng thời, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới... tổ chức đại hội, đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Với sự chuẩn bị tích cực của các cấp Công đoàn trong tỉnh, tin tưởng rằng Đại hội Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra thành công tốt đẹp. Qua các đại hội, công nhân, viên chức, lao động sẽ bầu ra Ban chấp hành có đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn thời kỳ mới. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động./.

Bài & ảnh: Bế Thị Hòa

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn

  Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-CĐN ngày 17/ 4 /2017 của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp và Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày 14/8/2017, CĐCS trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – Trung học cơ sở (PTDTNT – THCS) huyện Bình Gia đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Đây là đơn vị được Công đoàn ngành lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm).

  Dự và chỉ đạo đại hội, Công đoàn Ngành Giáo dục Lạng Sơn có đồng chí Lê Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Lạng Sơn; đồng chí Hà Thị Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Lạng Sơn; các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn của các trường THPT, PTDTNT - THCS trực thuộc CĐN Giáo dục tỉnh.Về phía Trường có đồng chí Hoàng Thị Huệ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng 40 công đoàn viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

  Đại hội đã diễn ra trang trọng và đúng quy trình. Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã nhận được các ý kiến phát biểu làm phong phú thêm các nội dung bản Dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ của công tác Công đoàn. Toàn thể Đại hội đã nhất trí tán thành các nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; đồng thời thông qua báo cáo góp ý, bổ sung sửa đổi Điều lệ và dự thảo báo cáo nhiệm kỳ của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

DH Diem

Toàn cảnh Hội nghị

  Trên tinh thần dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã tiến hành bầu 03 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình và trách nhiệm tham gia Ban Chấp hành Công Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội nghị Ban chấp hành họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Hứa Thị Hồng Mơ là Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Lạng Sơn gồm 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

   Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết với 100% đại biểu tham dự tán thành. Đại hội kết thúc tốt đẹp mở ra nhiều hi vọng cho nhiệm kỳ sắp tới. Với chủ đề "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", đoàn viên công đoàn trường PTDTNT - THCS huyện Bình Gia sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Xứng đáng là công đoàn cơ sở liên tục đạt vững mạnh, nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc và trường học đạt chuẩn quốc gia./.

 Tin & ảnh: Lê Thị Kim Hoa

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

   Sáng ngày 12/8/2017, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; đồng chí Trương Thu Hà, Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCS Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Hữu Công, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh; đại diện các ngân hàng trên địa bàn, cùng 100 đại biểu là đoàn viên công đoàn.

VN DHoi

Văn nghệ chào mừng Đại hội

   Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS. Các đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia sôi nổi đóng góp ý kiến, nội dung chủ yếu là chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn; nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

   Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của CĐCS Chi nhánh nhiệm kỳ 2012 – 2017. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thăm hỏi động viên kịp thời; thực hiện tốt các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác từ thiện. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, coi trọng chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động với điều kiện đảm bảo phúc lợi tốt hơn, CĐCS đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; đồng thời quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, người lao động theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cấp ủy, nhất là giáo dục xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, có nếp sống văn hóa; quan tâm sâu sát tới tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động,...

SEp KA phat bieu

Đ/c Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Đại hội

  Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí có đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn vào Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên ( 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự bị)./.

Người viết: Liễu Thị Thúy, LĐLĐ tỉnh

  Thực hiện Kế hoạch số 15/ KH-LĐLĐ, ngày 21/3/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; kế hoạch số 53/KH-CĐVC ngày 03/4/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; ngày 05/7/2017 Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đơn vị được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị Hoàng Văn Thụ; đồng chí Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và các đồng chí đại biểu đại diện cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

  Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả đạt được nhiệm kỳ 2012 – 2017, nổi bật là: Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đánh cho đoàn viên, người lao động, cử đại diện tham gia các hội đồng của cơ quan, tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động khi có ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, ... tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện. Công tác tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, phát triển đoàn viên xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; công tác nữ công, công tác tài chính được triển khai thực hiện có hiệu quả, chế độ thông tin báo cáo được thực hiện đầy đủ. Đại hội cũng đã đánh giá các hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần phải tập trung sức lực, trí tuệ, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tập trung vào việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Điều lệ công đoàn và công tác tài chính công đoàn.

DH diem

      Đ/c Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

   Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đức Quý, Phó hiệu trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh

 Ngày 20/5/2017, tại Khách Sạn Mường Thanh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phối hợp tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Du lịch Lạng Sơn, nhiện kỳ 2012 - 2017. Đây là đơn vị được Ban thường vụ LĐLĐ thành phố chọn tổ chức Đại hội điểm các CĐCS khối doanh nghiệp, trực tiếp bầu Chủ tịch CĐCS tại đại hội. Tham dự đại hội có Lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Lãnh đạo cấp ủy Chi bộ Công ty, đại biểu các CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và 83 đoàn viên CĐCS Công ty.

toan canh

Toàn cảnh Đại Hội

  Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty luôn bán sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động; tích cực vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản suất, kinh doanh hàng năm. Ban chấp hành CĐCS Công ty đã giới thiệu cho cấp ủy chi bộ 05 quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng...

  Trong nhiệm kỳ tới CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Du lịch Lạng Sơn đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu hàng năm có trên 90% trở lên số đoàn viên, người lao động được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; 65% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; hàng năm CĐCS đạt vững mạnh; giới thiệu ít nhất 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

CT LDLD TP  GD chuc mung

Đ/c Chủ tịch LĐLĐ thành phố và Bí thư chi bộ,Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

CT LDLD TPho pha bieu

Đ/c Nguyễn Bá Khoa, chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tin & ảnh: Hoàng Văn Cường, LĐLĐ tỉnh

  Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và chương trình công tác trọng tâm của năm. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Ban thường vụ Liên đoàn Lao Động tỉnh đã ban hành kế hoạch số 15/ KH-LĐLĐ về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp; coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Đồng thời với việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, công đoàn các cấp phải quan tâm đến việc góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

             Phương châm của đại hội: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm".

            Đại hội tập trung thực hiện 5 nội dung sau:

    Một là: Thảo luận thông qua các báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định phư¬ơng hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện của công đoàn trong nhiệm kỳ tới phù hợp với chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và tình hình thực tế của ngành, huyện, cơ sở.

    Hai là: Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

    Ba là: Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

   Bốn là: Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

   Năm là: Đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Thời gian Đại hội Công đoàn các cấp:

- Đại hội công đoàn cấp cơ sở: Được tiến hành từ 01/7/2017, hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Thời gian đại hội không quá 01 ngày.

- Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 31/3/2018. Thời gian đại hội không quá 1,5 ngày.

- Đại hội Công đoàn thành phố Lạng Sơn (Đơn vị tổ chức Đại hội điểm của tỉnh) hoàn thành trước ngày 31/12/2017.

- Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lạng Sơn: Hoàn thành trước ngày 30/6/2018. Thời gian đại hội không quá 02 ngày.

   Theo đó, một số yêu cầu cụ thể đối với báo cáo trình đại hội:

  Báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời phân tích, làm rõ kết quả triển khai thực hiện các Chương trình của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, của công đoàn cấp trên trực tiếp; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra.

  Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên; trong đó, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.

   Đối với việc thảo luận tại Đại hội:

   Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích của đơn vị tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

   Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

    Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

   Cùng với việc ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, ngày 24/4/2017, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành công văn số 71 về việc Hướng dẫn đề cương báo cáo Đại hội Công đoàn huyện, thành phố,Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở; hướng dẫn số 10/ HD- UBKT, ngày18/4/2017 về xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp;...

  Công tác tuyên truyền, phát động thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước,chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp đã được chủ động triển khai thực hiện trước một bước( KH số 06/KH-LĐLĐ, ngày 21/2/2017;HD số 08/HD-LĐLĐ ngày 2/3/2017).

   Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp chịu trách nhiệm toàn bộ công việc chuẩn bị cho đại hội. Thành lập các Tiểu ban để triển khai các công việc của đại hội gồm: Tiểu Ban nội dung; Tiểu Ban nhân sự; Tiểu Ban tuyên truyền; Tiểu Ban tổ chức phục vụ đại hội.

  Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để thành lập các Tiểu ban cho phù hợp, song cần quy định rõ nội dung nhiệm vụ của từng tiểu ban, từng tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung nhiệm vụ (dự trù kinh phí theo quy định hiện hành), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban thực hiện.

  Riêng đối với Công đoàn cơ sở không nhất thiết phải thành lập đầy đủ các Tiểu ban như¬ trên, mà giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành thực hiện.

  Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành công đoàn các cấp: Cần nắm vững tiêu chuẩn ,điều kiện, cơ cấu, Số l¬ượng Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra từng câp công đoàn theo kế hoạch đại hội, để xây dựng kế hoạch công tác nhân sự, đề án nhân sự đại hội nhiệm kỳ phù hợp quy định của Đảng, điều lệ Công đoàn Việt nam, hướng dẫn của Tổng liên đoàn và công đoàn cấp trên.

  Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp do Ban Chấp hành công đoàn cấp triệu tập quyết định tối đa như sau:

     Đại hội đại biểu CĐCS, CĐCS thành viên: Không quá 150 đại biểu.

    Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Không quá 200 đại biểu.

    Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn: Không quá 250 đại biểu.

  Việc bầu cử đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư¬ cách đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hư¬ớng dẫn số 238/HD-TLĐ, ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, và theo số lượng phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội.

  Đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn các cấp không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội. Trường hợp vượt quá số lượng quy định phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên.

       Về Kinh phí tổ chức Đại hội

Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp, các tổ chức, doanh nghiệp với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Chế độ chi đại hội công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, thực hiện theo Quyết định số 1993/QĐ-TLĐ, ngày 30/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Hướng đẫn của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh. Chi đại hội CĐCS do Ban Chấp hành CĐCS quyết định.

   Quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp phải báo cáo cấp ủy đảng (nơi có tổ chức đảng); tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động; đồng thời, đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên tại đại hội công đoàn các cấp. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên trong việc chỉ đạo đại hội CĐCS khu vực ngoài nhà nước và những nơi không có tổ chức cơ sở đảng.

   Công đoàn cấp trên có trách nhiệm xây dựng lịch duyệt báo cáo, nhân sự, lịch đại hội cho Ban chấp hành công đoàn cấp dưới trực tiếp trước khi trình ra đại hội.

  Để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội công đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chọn 2 - 3 CĐCS tổ chức đại hội điểm. Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đại hội điểm; chỉ đạo các Công đoàn ngành hoặc Liên đoàn Lao động huyện, thành phố lựa chọn 2 – 3 CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại Đại hội.

  Ban Tổ chức chủ trì phối hợp với Văn phòng, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình và sự phân công của Ban Thường vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cấp công đoàn chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp đúng thời gian quy định, tổng hợp tình hình báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

  Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phụ trách đơn vị nào, có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo đại hội công đoàn đơn vị đó.

   Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số 238/HD - TLĐ, ngày 04/5/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, h¬ướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và kế hoạch này; xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp mình để triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả tổ chức đại hội về Liên đoàn Lao động tỉnh.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cấp công đoàn phản ảnh kịp thời về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tổ chức, ĐT: 025.3810812 hoặc các Trưởng tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công Đoàn tỉnh) để cùng phối hợp giải quyết./.

Trần Thị Kim Anh

Liên Đoàn Lao Động tỉnh Lạng Sơn