Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Văn Thư

Văn Thư

Tối 8/12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và thành phố Lạng Sơn. 

IMG 20231209_083538

Đc Bế Thị Hòa - UV BCH Tổng LĐLĐ  Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

            Trong chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (diễn ra từ ngày 1 đến 3/12 vừa qua). Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.... Đồng thời, đề ra 3 khâu đột phá, 7 nhóm chỉ tiêu hằng năm; 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ. Đại hội thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII là 177 đồng chí, bầu tại Đại hội 168 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch. 

IMG 20231209_083316

Các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho lãnh đạo xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng         

           IMG 20231209_083312

Đc Bế Thị Hòa - UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 8 Sơn trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên 

Cũng trong chương trình, nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đại diện LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí 100 triệu đồng cho xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng hỗ trợ địa phương thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; trao 120 triệu đồng kinh phí hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho 3 đoàn viên công đoàn.

 IMG 20231209_083325

          Cùng đó, đoàn viên, người lao động trên địa bàn cũng đã được thưởng thức chương trình văn nghệ với 11 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu do các đoàn viên CĐCS và diễn viên Trung tâm văn hóa, nghệ thuật tỉnh biểu diễn với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, con người..

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; tạo khí thế sôi nổi, thể hiện sự quyết tâm của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

Hoàng Như - Báo LS

Chiều ngày 30/11/2023, tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn tham dự diễn đàn thảo luận chuyên đề số 1 về “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”. 

Tại diễn đàn, đồng chí Bế Thị Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tham luận với chủ đề: “Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước tại tỉnh Lạng Sơn hiện nay; đề xuất giải pháp trong thời gian tới”.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, luôn tự hào là vùng đất cửa ngõ “phên dậu”, địa đầu Tổ quốc, có vị trí địa lý đặc biệt, vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, Lạng Sơn là tỉnh chịu tác động ảnh hưởng nhiều mặt của quá trình hội nhập quốc tế; quy mô nền kinh tế nhỏ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tập quán sản xuất kinh doanh chậm thay đổi; chất lượng nguồn nhân lực thấp; môi trường kinh doanh còn khó khăn,…

 IMG 1701395537416_1701395574089

Đ/c Bế Thị Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tham luận tại diễn đàn

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp công đoàn, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự tích cực của các cấp công đoàn, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, phát triển cả về số lượng, chất lượng. Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; hằng năm xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đưa nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vào chương trình trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh,... 

 IMG 1701355304684_1701395510468

Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tham gia diễn đàn

Bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn: Tính đến tháng 9/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 4.041 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với số vốn đăng ký khoảng 47.950 tỷ đồng; số lao động trong doanh nghiệp (theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) trên 46.200 người. Mặc dù số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng nhanh, song hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô gia đình, sử dụng ít lao động, chủ yếu hợp đồng lao động theo mùa vụ, số lượng lao động đăng ký nhiều hơn so với số lượng thực tế nên số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS và sử dụng lao động ổn định chiếm tỷ lệ rất thấp (khoảng 5%). 

Mặc dù hằng năm công tác phát triển đoàn viên so với chỉ tiêu kế hoạch Tổng Liên đoàn giao đều đạt và vượt nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 38 CĐCS nhưng chỉ kết nạp được 3.083 đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải tạm ngừng sản xuất, phá sản, giải thể. Số CĐCS phải giải thể trong nhiệm kỳ là 43 đơn vị, số đoàn viên giảm 3.912 người. 

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thực sự có hiệu quả. Đồng chí chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề xuất một số giải pháp:

Thứ nhất: Tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp, định hướng cho công nhân, người lao động; tăng cường vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia, thành lập CĐCS, vận động người sử dụng lao động quan tâm, đảm bảo quyền của người lao động được tham gia và hoạt động trong tổ chức Công đoàn theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động; phối hợp tổ chức giám sát, phản biện xã hội, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, kết hợp khảo sát, nắm tình hình công nhân lao động, hoạt động doanh nghiệp nơi chưa có tổ chức Công đoàn để tập trung tuyên truyền, vận động người lao động, chủ sử dụng lao động hiểu rõ về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với việc xây dựng CĐCS vững mạnh.

Thứ ba: Cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, có chính sách hỗ trợ đủ mạnh trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước./.

Hoàng Cúc - LĐLĐ tỉnh 

Ngày 25 và 28/11/2023, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 300 người là cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động trên địa bàn.

IMG 1701251001708_1701251010466

Đc Lương Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin nhanh về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung về công tác tổ chức, hoạt động công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong tình hình mới; Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp... Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công đoàn tại sở.

IMG 1701251001721_1701251010559

Các đại biểu tham dự Hội nghị

IMG 1701251001657_1701251010147

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thông tin nhanh về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội có 10 đại biểu, trong đó có 9 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội XVII Công đoàn tỉnh và 1 đại biểu chỉ định.

Sáng 27/11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Bế Thị Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ảnh 1

            Ngày 19/11/2023 Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập, tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023- 2028. Dự cổ vũ động viên giải bóng chuyền hơi có đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Tô Thị Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập, Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể trong huyện, thành viên Ban tổ chức, tổ trọng tài, vận động viên.

Đình Lập - Cờ lưu niệm

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo huyện tặng cờ lưu niệm cho các đội

Chiều 15/11/2023, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em. Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đến dự chương trình có Đồng chí Hoàng Quốc TuấnTỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT; Đồng Chí Bế Thị Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đồng chí Phan Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở GDĐT; Đồng chí Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; Lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các Phòng Cơ quan Sở GDĐT, phòng GDĐT các huyện, thành phố; lãnh đạo, chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm GDNN-GDTX; các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục khóa XXIII, cùng các tác giả và nhân vật của các tác phẩm đạt giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023.

CĐ GD thầy cô trong mắt e - tọa đàm

Các đại biểu tham gia giao lưu tại Lễ tổng kết, trao giải

Thực hiện Kế hoạch số 3324/KH-SGDĐT ngày 30/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nữ công, Bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực học đường trên cơ sở giới và kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong môi trường giáo dục năm 2023, sáng ngày 15/11/2023, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại Ngữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nữ công, Bình đẳng giới và kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong môi trường giáo dục năm 2023.

                      CĐ GD Tập huấn nữ công - toàn cảnh

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2023); 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng VănThụ (04/11/1909 - 04/11/2023), 192 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2023), chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm khuyến khích, động viên đoàn viên công đoàn tích cực tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho CBCCVC và người lao động, phát triển tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công đoàn và nhiệm vụ chính trị của ngành.Tháng 10 năm 2023 Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với chuyên môn phát động phong trào đóng góp kinh phí sửa chữa sân luyện tập môn bóng chuyền hơi tại cơ quan. Sau 01 tuần triển khai vận động đã thu được 22.654,000 đồng để thực hiện việc lát lạ isân, lắp hệ thống chiếu sáng và mua sắm trang thiết bị, dụng cụ luyện tập, công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng đầu tháng 11 năm 2023.

Các buổi luyện tập bóng chuyền hơi của CBCCVC và người lao động tại cơ quan được duy trì hằng ngày với sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên công đoàn. Đây là dịp để đoàn viên công đoàn chia sẻ, học hỏi các kỹ năng cơ bản của môn bóng chuyền hơi cũng như tinh thần đoàn kết giữa cán bộ trong cơ quan.

CC Thú y - Đội bóng 

Đội bóng chuyền hơi chụp ảnh lưu niệm ngày truyền thống của ngành Nông nghiệp

 Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-LĐLĐ ngày 07/10/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động  tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023. Trong hai ngày 13- 14/11/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho 106 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XVII; cán bộ công đoàn chuyên trách và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, huyện, thành phố, công đoàn ngành.

Tập huấn LĐLĐ tỉnh - S Vương

Đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Ngày 10/11/2023, Công đoàn ngành Y tế Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho 120 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Phan Lạc Hoàn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế; đồng chí Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh Y tế tấp huấn

Trang 1 / 97

Ảnh hoạt động

: