Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 10:31

Viễn thông Lạng Sơn tổ chức tập huấn ATVSLĐ và PCCC năm 2014

Vừa qua, Viễn thông Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ - PCCC cho CBCNV và người lao động khối văn phòng, các Trung tâm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

http://www.congdoanbdvn.org.vn/multimedia/images/photo/langson1.jpg

Tại lớp tập huấn, các cán bộ phụ trách ATVSLĐ - PCCC và Y tế của Viễn thông Lạng Sơn đã truyền đạt những nội dung về vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC trong hoạt động Viễn thông và CNTT, các quy định của nhà nước, của ngành về công tác PCCC, trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ công nhân viên trong Viễn thông Lạng Sơn, một số kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy; các quy định và tiêu chuẩn của nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; một số phương pháp sơ cấp cứu tại chỗ như thổi ngạt ép tim, sơ cứu cầm máu, các loại băng và các kỹ thuật băng bó vết thương thường gặp

Lớp tập huấn đã cung cấp, trang bị những kiến thức thiết thực, bổ ích cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành kế hoạch được giao.

Tại các Trung tâm Viễn thông các huyện và thị xã, Viễn thông Lạng Sơn hướng dẫn các đơn vị tự tiến hành hoặc phối hợp cùng với phòng LĐTBXH huyện, công an PCCC tại địa phương mở lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ - PCCC cho CBCNV và người lao động.

Vũ Thanh Phương