Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 23:57

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

   Ngày 19/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn trong cơ quan.

     Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Sở TT&TT đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết nhiệm kỳ đại hội đề ra, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên công đoàn về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn. Đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do BCH CĐCS phát động. Tổ chức Công đoàn đã chủ động phối hợp tích cực với chính quyền kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; tổ chức các phong trào văn - thể nâng cao sức khoẻ đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng (nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra).

a1

Đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh,

 phát  biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CĐCS Sở TT&TT. Đồng chí đề nghị Sở phải giữ vai trò đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh, giúp các sở, ban, ngành tiếp cận công nghệ thông tin; gắn phong trào thi đua với chức năng, nhiệm vụ và hai cuộc vận động lớn: "Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" và "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Đồng chí cũng đề nghị BCH CĐCS mới sau Đại hội cần xây dựng ngay quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên BCH; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của BCH. Hàng năm BCH CĐCS phải thực hiện tốt quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; tổ chức, phát động các phong trào thi đua, ký kết, đăng ký các hình thức thi đua khen thưởng, sơ tổng kết các phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng chí nhấn mạnh khen thưởng phải đúng người, đúng việc, quan tâm tới những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, CĐCS phải làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh...

a2

Đ/c Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

và Đ/c Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT, tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS khóa IV

nhiệm kỳ 2017 – 2022

   Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH CĐCS khóa IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí. Trong đó đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở được bầu là Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng đã bầu một đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Hoàng Thị Tố Loan,

Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn