Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, 29 Tháng 10 2019 10:50

Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Đông Kinh phối hợp tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức chocán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinhtoàn trường về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11 hằng năm), ngày 28/10/2019 Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Đông Kinh đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công an Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019thông qua diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường” thu hút 52 đoàn viên, người lao động và 774 học sinh tham gia.

 Ảnh 1

Đồng chí Vi Thị Thu Loan Phó trưởng Công an phường Đông Kinh tuyên truyền về An ninh trật tự và An toàn giao thông

  Thông qua việc tổ chức hoạt động “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, người lao động và toàn thể học sinh của trường các nội dung quy định trong Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục; tuyên truyền về an ninh trật tự và an toàn giao thông; tuyên truyền, định hướng những giá trị đạo đức tốt đẹp, nêu gương “Người tốt, việc tốt” để các em học sinh noi theo, góp phần đẩy lùi bạo lực học đường và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. 

 ảnh 2 1

Ban cố vấn tư vấn cho học sinh các nội dung được tuyên truyền

Ảnh 3

Học sinh tham gia đặt câu hỏi cho ban cố vấn tại diễn đàn

          Qua diễn đàn đã giúp cho đoàn viên, người lao động và học sinh của nhà trường có thêm kiến thức về pháp luật. Từ đó hình thành ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, ý thức tự học, tự nghiên cứu về pháp luật và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để trở thành người công dân có ích cho xã hội./.

 

Tin và ảnh: Lý Thị Nhạn 

Chủ tịch CĐCS Trường THCS Đông Kinh