Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, 02 Tháng 8 2022 16:53

LĐLĐ huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022

Từ ngày 28/7 - 01/8/2022 Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Tổ chức-Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh mở lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022. Tham dự lớp bồi dưỡng có 116 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Toàn cảnh Hội nghị 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong 4 ngày tập huấn các học viên đã được lĩnh hội kiến thức cơ bản qua các đồng chí báo cáo viên (Ban Giám đốc, giảng viên chuyên trách Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh) trực tiếp lên lớp các chuyên đề: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hệ thống chính trị ở Việt Nam, những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn, những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở, phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở. Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên công đoàn giai đoạn 2, Công tác tài chính của Công đoàn và Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở.

ảnh các học viên trên lớp 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị, kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm, nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở để từ đó vận dụng những kiến thức đã học vào công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công đoàn và phong trào công chức, viên chức, lao động trong thời điểm hiện nay./.

 

Tin và ảnh: Luân Văn Tuân

LĐLĐ huyện Văn Lãng