Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 17:29

Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn: Tổng kết công tác công đoàn năm 2016

   Ngày 12/01/2017, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, và đại diện các đơn vị có chương trình phối hợp hoạt động.

 Năm 2016, LĐLĐ thành phố có 3.815 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), với tổng số đoàn viên công đoàn là 3.683, sinh hoạt tại 92 công đoàn cơ sở. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, không có hiện tượng tranh chấp lao động, đình công, tai nạn lao động; tiền lương, phụ cấp, thêm giờ, công tác phí được các đơn vị chi trả kịp thời đúng quy định. Các cấp công đoàn thực hiện tốt việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, như BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, cử đại diện tham gia vào các hội đồng của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; 100% cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 62,5% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động,.... Tuy nhiên, do hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn nên việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 60/3013/NĐ-CP đạt tỷ lệ thấp; thu kinh phí công đoàn tại nhiều đơn vị doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu.

Năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn phấn đấu trên 95% đoàn viên, người lao động tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của công đoàn cấp trên và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% CĐCS đăng ký thi đua, tổ chức cho đoàn viên, người lao động đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua; cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; không có CĐCS trung bình, yếu, kém; 100% các CĐCS tổ chức đại hội công đoàn... Thường xuyên chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; 85% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà"; tăng cường công tác kiểm tra và hoạt động của ủy ban kiểm tra, công tác tài chính; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn./.

-Các tập thể cá nhân được nhận khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm 2016

  Đ/c Nguyễn Bá Khoa, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016

  Tin & ảnh: Trần Thị Thu Hà

Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn