Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 21:41

Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn sau Đại hội Công đoàn cơ sở

  Được sự giúp đỡ của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, ngày 23/11/2017, LĐLĐ huyện đã mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) do giảng viên các Ban LĐLĐ tỉnh trực tiếp giảng dạy.

Tham dự lớp tập huấn có trên 140 đồng chí học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Với mục tiêu nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở mới được kiện toàn sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Tâp huan BCV

Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh trao đổi tại buổi tập huấn

      Qua tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Công đoàn Việt Nam; Công tác tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS; nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS; Công tác tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động; CĐCS tham gia quản lý; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ; Công tác tài chính Công đoàn cơ sở ...

     Đó là những nội dung, công việc thiết thực tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ công đoàn các cấp nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ công tác công đoàn trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn các cấp theo tinh thần Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010- 2020" và Chương trình số 1464/CTr- TLĐ về "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động"

Tin & ảnh: Hứa Đức Việt, LĐLĐ huyện Lộc Bình