Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 15:37

Đại hội điểm công đoàn Thành phố Lạng Sơn thành công tốt đẹp

   Trong 02 ngày 11 – 12/12/2017, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chọn, trực tiếp chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Lô Tiến Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, thường trực lãnh đạo, các Trưởng Ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ các huyện, ngành; đồng chí Nguyễn La Thông- Bí thư Thành ủy, đại diện Lãnh đạo UBND, Hội đồng nhân dân, UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố và 150 đại biểu đại diện hơn 3.900 đoàn viên công đoàn của 103 công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn Thành phố. 

   Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. LĐLĐ Thành phố đã đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Trong nhiệm kỳ 2012 -2017 công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn có bước phát triển, thành lập 16 CĐCS, phát tiển được 576 đoàn viên; giới thiệu 344 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp, có 263 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đạt 85-90%. Hằng năm, LĐLĐ cùng với Ủy Ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp Ban Chấp hành CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), Hội nghị người lao động (NLĐ). Kết quả: 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CB,CC,VC; 100% doanh nghiệp nhà nước, trên 50 % doang nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ; 70 % doanh nghiệp đã ký thỏa ước lao động tập thể theo quy định của của Bộ Luật lao động; Công tác thăm hỏi động viên đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm thường xuyên. Các CĐCS trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi được 8.192, với tổng giái trị trên 4,25 tỷ đồng, tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân đạo, với tổng số tiền 2,56 tỷ đồng; trên 90% nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

  Trong nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Thành phố tiếp tụcđổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt các chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác vận động, tập hợp, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn; xây dựng công đoàn vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố làn thứ XXII.

   Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồn 17 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

ĐH điêm TPho                                                     

    BCH Công đoàn thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội

    Đại hội Công đoàn thành phố Lạng Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Từ những kết quả của đại hội sẽ là cơ sở để Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo LĐLĐ các huyện, các công đoàn ngành học tập kinh nghiệm và tiến hành tổ chức đại hội trong quý I năm 2018./.

Tin & ảnh: Nông Thúy Hương, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn