Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 11:19

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

  Từ ngày 01 - 02/02/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đình Lập đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Đình Lập lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nông Thanh Tuyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị xã hội, các phòng, ban, cơ quan phối hợp, lực lượng vũ trang của huyện và 101 đồng chí đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện gần 1.900 cán bộ, đoàn viên, người lao động huyện Đình Lập về dự Đại hội.

 Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn huyện đã chủ động bám sát Nghị quyết của đảng bộ cùng cấp, văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa VIII đều đạt và vượt. Phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Phong trào thi đua "Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ đoàn viên, người lao động; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo",... Bình quân hằng năm đạt 80% - 90% công đoàn cơ sở vững mạnh; làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động, việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện...

tang hoa

Đ/c Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Thường trựcLĐLĐ tỉnh Lạng Sơn  tặng hoa chúc mừng Đại hội

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Công đoàn huyện cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động trong huyện vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa IX đã đề ra.

  Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác vận động, tập hợp, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn; xây dựng Công đoàn vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII". Khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động vì lợi ích đoàn viên, vì sự phát triển bền vững của huyện Đình Lập".

         BCH ra mat

BCH LĐLĐ huyện Đình Lập khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội

   Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 17 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Ý - Chủ tịch LĐLĐ huyện khoá VIII tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Đình Lập khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Tin & ảnh: Hoàng Thị Cúc, LĐLĐ tỉnh