Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, 31 Tháng 12 2019 17:16

LĐLĐ huyện Chi Lăng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 30/12/2019, Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng, đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; đ/c Ngô Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bế Thị Hòa đánh giá cao hoạt động của công đoàn huyện trong năm 2019 đã có nhiều cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; làm tốt công tác phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo từ thiện.Thông qua các phong trào thi đua đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ như: năm học 2018-2019, có 1.328 đoàn viên đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến, 92 đoàn viên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 180 đoàn viên được UBND huyện khen thưởng, 06 đoàn viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 06 tập thể, 08 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen… Bên cạnh những kết qủa năm 2019 LĐLĐ huyện đã đạt được, đồng chí đề nghị năm 2020, Công đoàn huyện tiếp tục phát động, động viên đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động, học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước…

 ảnh chi lăng tổng kết 2019

Đ/c Bế Thị Hòa, , Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2019

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp tổng kết công tác năm 2019, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen toàn diện cho 02 tập thể, 04 cá nhân, tặng Cờ thi đua toàn diện cho 01 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019;  LĐLĐ huyện  được Cụm thi đua  LĐLĐ 7 huyện, thành phố nội địa và công đoàn Viên chức suy tôn xếp thứ III, được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Gấm

LĐLĐ tỉnh