Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020 16:40

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đình Lập tổ chức sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và Biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020

Ngày 02/7/2020, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và Biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hà Văn Hải Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện; Uỷ viên BCH, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện, Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, các tập thể cá nhân điển hình hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

 Ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị

  

Ảnh - Lãnh đạo phát biểu tại HN

Đ/c Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lý Đức Thanh Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH TLĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của LĐLĐ huyện đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020: tăng cường công tác kiểm tra giám sát; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; quan tâm phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt công tác thu chi tài chính công đoàn; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong công nhân viên chức lao động.

Tại hội nghị lãnh đạo LĐLĐ huyện trao giấy khen cho 07 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020. Phát động thi đua giai đoạn  2020- 2025.

 Ảnh 3

Lãnh đạo LĐLĐ huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích

 

Tin & ảnh: Mã Thị Hiển

LĐLĐ huyện Đình Lập