Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, 14 Tháng 7 2020 17:03

LĐLĐ huyện Văn Quan sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và Biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020

Ngày 13/7/2020, LĐLĐ huyện Văn Quan  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và Biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Chí công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí  Trịnh Thu Trường, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, phụ trách LĐLĐ huyện Văn Quan; Các Uỷ viên BCH, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện, Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, các tập thể, cá nhân điển hình hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Hội nghị đã tập trung đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS...Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri…

Phó CT LĐLĐ tỉnh phát biểu tại HN

Đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các Công đoàn cơ sở trực thuộc về các mục tiêu, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước của toàn huyện đã tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập.  Thông qua phong trào thi đua đã động viên được đông đảo CNVCLĐ tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của huyện; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của LĐLĐ huyện đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020: tăng cường công tác kiểm tra giám sát; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; quan tâm phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thiện việc cập nhật danh sách đoàn viên công đoàn;  nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; thực hiện tốt công tác thu chi tài chính công đoàn; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong công nhân viên chức lao động.

LĐ LĐLĐ huyện trao giấy khen cho các tập thể cá nhân

Đồng chí Nông Văn Vỵ, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích

Nhân dịp này LĐLĐ huyện trao giấy khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2015 – 2020, và phát động phong trào thi trong CNVCLĐ giai đoạn  2020- 2025./.

 

Tin và ảnh: Đỗ Thị Gấm

LĐLĐ Văn Quan