Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 24 Tháng 7 2020 17:00

Khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24/7/2020, Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc đã phối hợp với UBND xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao và gắn biển công trình Nhà Văn hóa thôn Pò Riềng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

z1990311930713 59a93de13930d18d12b6ed19cd375f44

Đại diện Lãnh đạo các phòng ban của huyện dự Lễ khánh thành, ban giao và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua gắn với việc lựa chọn, xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐCS trực thuộc. Chỉ đạo các CĐCS trực thuộc chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động hoặc các đơn vị thành viên trong cụm thi đua công đoàn lựa chọn công trình, sản phẩm, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương để thực hiện.

z1990311921871 24237e4eb0c5053ab921fc606ceb3dc6


 Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với UBND xã Xuất Lễ hỗ trợ xây dựng 02 Nhà Văn hóa thôn trên địa bàn xã. Trong đó, công trình Nhà Văn hóa thôn Pò Riềng được khởi công xây dựng từ ngày 20/5/2020 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 24/7/2020 có diện tích là 120m2, với tổng trị giá 315. 870.000,đ. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ số tiền 103.800.000,đ từ số tiền vận động, ủng hộ xây dựng công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Công trình hoàn thành, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đạt chuẩn theo quy định hiện hành và được bàn giao đưa vào sử dụng đã đáp ứng được nhu cầu hội họp của các tổ chức, đoàn thể thôn và sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân trong thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Xuất Lễ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

Tin & ảnh: Hà Văn Huân

LĐLĐ huyện Cao Lộc