Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 11:18

LĐLĐ huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn

Ngày 5 - 6/11/2020, LĐLĐ huyện Lộc Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn. năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có 130 cán bộ công đoàn là ủy vên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT; Chủ tịch (phó chủ tịch) các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

  ảnh tập huấn

Đồng chí Hoàng Văn Vận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

  

ảnh tập huấn 2

 Toàn cảnh Hội nghị

 Tại Hội nghị các học viên được nghe báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, truyền đạt những nội dung cơ bản về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; CĐCS tham gia quản lý và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; nội dung phương pháp hoạt động công đoàn của Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Hội nghị tập huấn là một trong các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện Lộc Bình nhằm hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ công đoàn trực thuộc nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn và kinh nghiệp hoạt động. Qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ công đoàn nắm vững nguyên tắc cơ bản trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn, đồng thời để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

 Tin, ảnh: Lộc Văn Nguyện 

LĐLĐ Lộc Bình