Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 11:26

LĐLĐ huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ công đoàn cơ sở

Nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở những vấn đề cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

 IMG-7353

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 05/11/2020 Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 100 cán bộ công đoàn cơ sở. Tại lớp tập huấn các học viên đã được các đồng chí báo cáo viên: (Lãnh đạo Công an huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện và Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện) trực tiếp lên lớp các nội dung chuyên đề về Pháp luật Phòng, chống tham nhũng; Công tác phòng chống ma túy, mại dâm, tín dụng đen; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; Công tác thi đua khen, thưởng; Công đoàn cơ sở tham gia quản lý và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Công tác kiểm tra của Công đoàn; Những nội dung cơ bản về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII.

Qua hội nghị đã trang bị và giúp cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao hiểu biết về pháp luật, nắm chắc kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn đặc biệt là nắm trắc điều lệ Công đoàn Việt Nam từ đó đảm bảo thi hành đúng quy định, đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo về, quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động./.

 

Tin, ảnh: Trần Thị Thủy

 LĐLĐ Bắc Sơn