Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 13 Tháng 11 2020 00:14

LĐLĐ huyện Hữu Lũng tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ngày 12/11/2020 Liên đoàn lao động huyện Hữu Lũng tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020 cho 145 đồng chí là chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

 Tap huan CD

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được các đồng chí là Trưởng, Phó ban Tổ chức – Kiểm tra của Liên đoàn lao động tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung về: Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Hướng dẫn công tác thu chi tài chính của tổ chức công đoàn và phần mềm quản lý đoàn viên.

Qua lớp tập huấn giúp cho các cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, từ đó gắn với thực tiễn của đơn vị mình để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động.

 

Tin & ảnh: Hoàng Hà

 LĐLĐ huyện Hữu Lũng