Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ tư, 06 Tháng 7 2022 10:39

Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn kiến thức, kỹ năng thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

Ngày 05/7/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể cho 20 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, huyện Cao Lộc và huyện Hữu Lũng.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bế Thị Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

 z3547189204417 204cafe57b5d14f11a23e8ebe82d264c

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được quán triệt một số văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thương lượng tập thể. Đồng thời, tiếp thu những nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019 về thương lượng tập thể; mục đích, ý nghĩa của thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập tập thể trong quan hệ lao động; thực tiễn vận dụng quy định của pháp luật về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng thu thập thông tin trong chuẩn bị nội dung thương lượng tập thể; kỹ năng thương lượng, đàm phán.

 z3547189206634 90fda6ed84f67a02225582244de34827

Sau buổi tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở có thể vận dụng thực hiện tại đơn vị mình, để khi tham gia thương lượng, đạt được nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững./.

 Tin và ảnh:Hoàng Ngọc Thúy 

                                               LĐLĐ huyện Đình Lập