Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ tư, 18 Tháng 1 2017 23:49

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2017

  Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn gửi Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành; CĐCS Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn yêu cầu nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp và bảo đảm đời sống người lao động, ổn định tình hình quan hệ lao động trong dịp Tết Đinh Dậu – 2017.

  Cụ thể, Các đơn vị nói trên chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP. Giám sát việc xây dựng và thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp theo đúng quy định. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án thưởng Tết nguyên đán Đinh Dậu - 2017 và thông báo để toàn thể người lao động trong doanh nghiệp được biết. Thực hiện tốt Kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ ngày 01/11/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về việc chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017.

Tang qua tet DN

                           Đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đến thăm, chúc tết, tặng quà Công Ty Cổ phần Xây dựng Lạng Sơn

  Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, nhất là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động. Tập hợp, nắm bắt thông tin, ý kiến của người lao động kịp thời kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP. Nắm bắt tình hình tiền lương, nợ lương năm 2016 của các doanh nghiệp trên địa bàn, ngành mình. Theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Khi có tranh chấp lao động tập thể, đình công cần chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể người lao động. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ cơ sở và đánh giá việc thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP; tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017; tình hình nợ lương năm 2016 ở các doanh nghiệp thuộc cấp mình quản lý..... báo cáo nhanh kết quả thực hiện gửi Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 25/01/2017, báo cáo chính thức gửi trước ngày 20/02/2017./.

Tin& ảnh: Bế Thị Hòa, LĐLĐ tỉnh