Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ sáu, 07 Tháng 4 2017 21:20

Liên đoàn Lao động tỉnh - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2017-2021

  Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), ngày 29/3/2017 LĐLĐ tỉnh và Sở VHTT&DL tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2017- 2021. Với sự chủ trì của đồng chí Lô Tiến Sơn – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Phúc Hà – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL; các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT&DL, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là trưởng, phó các phòng Sở, các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh và đại diện lãnh đạo các Phòng Văn hóa và thông tin, LĐLĐ các huyện, thành phố.

  Trong 5 năm qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ đã được các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VHTT & DL và Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá các cấp để thực hiện, đã trở thành phong trào sâu rộng, thực sự đi vào đời sống của CNVCLĐ, đóng góp quan trọng vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhiều phong trào thi đua diễn ra sôi nổi như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Năng suất, chất lượng, hiệu quả", "Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu"; "phong trào xanh- sạch-đẹp"; Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và công tác xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, có trên 87% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao để phục vụ cán bộ, CNVCLĐ tập luyện và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; trên 90% gia đình cán bộ, CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa...

ký CTPH So VH

             Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ                                                                                    giai đoạn 2017 - 2021

  Phát huy kết quả chương trình phối hợp, LĐLĐ tỉnh và Sở VHTT&DL đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2017-2021: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Phấn đấu trên 90% CNVCLĐ được tuyên truyền và thực hiện; định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ; phát triển phong trào VHTDTT trong CNVCLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng đoàn viên trong ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cho cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong CNVCLĐ, nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình văn hóa, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, sinh hoạt cộng đồng dân cư, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, công nhân lao động lành nghề; giữ vững thương hiệu, sản phẩm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái; từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, các thiết chế văn hóa khang trang hiện đại phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch...

  Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở VHTT&DL cũng bày tỏ tin tưởng chương trình ký kết này sẽ mở ra một chương mới của sự phối hợp thiết thực hiệu quả, ngày càng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh./.

Tin và ảnh: Nông Thúy Hương, Ban Nữ Công