Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ ba, 08 Tháng 8 2017 22:14

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỈNH LẠNG SƠN NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2017

  Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh Lạng Sơn xây dựng và triển khai kịp thời Nghị quyết Ban Chấp hành và chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ năm 2017 đến các cấp công đoàn. Đến thời điểm này, một số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành. Đây sẽ là tiền đề để các cấp Công đoàn Lạng Sơn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2017. 

  Thực hiện chủ đề năm 2017 là "Năm vì lợi ích đoàn viên". Với chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, thời gian qua các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để có những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như: phối hợp với chuyên môn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, triển khai đổi thẻ đoàn viên công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần tăng năng suất lao động, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho đoàn viên. Theo đó, các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị, ngành và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, các cấp công đoàn đã hoàn thành 2 chỉ tiêu: 100% công đoàn cơ sở đăng ký thi đua tổ chức cho đoàn viên, người lao động đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua, cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; 100% cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp Nhà nước, 60% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm chú trọng. Kết quả 100% Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và 1.332 công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền lồng ghép triển khai các văn bản chính sách pháp luật, thu hút trên 125 nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia.

  Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn còn thực hiện tốt vai trò là đại diện, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan tâm thăm hỏi, trợ cấp cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn; quan tâm giám sát chất lượng bữa ăn; bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao...Đến nay, các cấp Công đoàn đã tiếp nhận và phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trên 11.013 lượt đối tượng là đoàn viên, công nhân, viên chức lao động...với tổng giá trị trên 5,5 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật. Hỗ trợ cho 28 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền là 705.000.000 đồng...Đặc biệt, hưởng ứng tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm "Tháng công nhân" và phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

CT tang qua Tet CN

                    Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh, do đồng chí Lô Tiến Sơn làm trưởng đoàn (đứngthứ tư, từ trái sang) đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động, Công Ty TNHH Môi Trường Minh Sơn nhân dịp tết Nguyên đán

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và công tác bồi dưỡng giáo dục đoàn viên Công đoàn tích cực giới thiệu cho Đảng cũng được quan tâm. Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập mới 11 Công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, kết nạp 135 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 1.447 Công đoàn, với hơn 43 nghìn đoàn viên; giới thiệu 996 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, và đã có 614 quần chúng được kết nạp đảng. Đặc biệt, trong năm 2017 này là năm diễn ra Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, các cấp Công đoàn đã chuẩn bị tích cực từ cơ sở vật chất, nhân sự, văn kiện...đảm cho đại hội diễn ra theo đúng thời gian và đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố đã tổ chức xong đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính và khối doanh nghiệp; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023; Xây dựng đề cương chi tiết báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV trình tại đại hội XVI...

Le ra mat Thien Phu

Lễ ra mắt CĐCS Công ty TNHH TM Xây dựng Thiên Phú, thành phố Lạng Sơn

  Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2017, các cấp Công đoàn Lạng Sơn cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là nơi đoàn viên, người lao động gửi gắm niềm tin./.

Người viết: Bế Hòa - LĐLĐ tỉnh