Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 08:35

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC VỚI BƯU ĐIỆN TỈNH

   Ngày 31/01/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vừa ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động Việt Nam", đây là đơn vị thứ hai Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết thực hiện chương trình "Vì lợi ích đoàn viên".

Việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Bưu điện nhằm mục đích hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của hai bên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh sẽ được cung cấp các sản phẩm/dịch vụ giảm giá hoặc chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của hệ thống Bưu điện Việt Nam, đồng thời Bưu điện tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp đồng hành cùng Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; Phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong lao động sản xuất.v.v...    

 ảnh ký kết

         Lãnh đạo hai cơ quan, đơn vị ký kết Thoả thuận hợp tác

Tin & ảnh: Hoàng Ngọc Thúy, LĐLĐ tỉnh