Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!          -        Cán bộ, Công nhân, Viên chức, Lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)          -          Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, 26 Tháng 8 2019 10:44

Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

Ngày 22 – 23/8/2019, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho 70 đồng chí là các an toàn vệ sinh viên, cán bộ phụ trách lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động của các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa tỉnh.

 MG_2084

 Báo cáo viên truyền đạt nội dung của Hội nghị

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam; Cách thức triển khai, tự đánh giá kết quả thực hiện văn hóa an toàn tại doanh nghiệp; Các dạng ô nhiễm môi trường lao động; Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường lao động đến sức khỏe người lao động và các biện pháp phòng ngừa bảo vệ nguồn nhân lực; Các vấn đề về pháp luật An toàn vệ sinh lao động. Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. 

 MG_2087

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, giải pháp cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên, cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, trong các doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cho 70/70 học viên./.

                                                                       

                                              Tin & ảnh: Dương Mai Khoa

                                          Ban Chính sách – Pháp luật