Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!          -        Cán bộ, Công nhân, Viên chức, Lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)          -          Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, 01 Tháng 10 2019 14:41

Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng sơn 10 năm xây dựng và trưởng thành

Thành lập từ 1/10/2009, Công đoàn Viên chức tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống công chức, viên chức, lao động, xây dựng tổ chức công đoàn phát triển ngày càng vững mạnh.

Năm 2009, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn quản lý và chỉ đạo trực tiếp 11 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, 5 công đoàn ngành với 1.264 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 61 CĐCS, do LĐLĐ tỉnh chỉ đạo trực tiếp. Trong 61 CĐCS)  do LĐLĐ tỉnh chỉ đạo trực tiếp, có 47 CĐCS) là những đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh với 2.524 đoàn viên. Đây là số cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và chính trị cao, tiếp cận và xử lý nhiều thông tin, hiểu biết và quan hệ rộng, là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ đảng, đoàn thể, có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, góp phần hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, đối ngoại, phục vụ sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể có hiệu quả, làm cho đường lối, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Hơn nữa, lực lượng này ổn định và có những hoạt động đặc thù khác với công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Vì vậy, cần có sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn cấp trên theo hệ thống dọc, để nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của CBCCVC cùng các cơ quan Nhà nước xây dựng lực lượng CBCC theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Trước yêu cầu đó, LĐLĐ Lạng Sơn đã  thống nhất với Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh xây dựng Đề án số 93/ĐA-LĐLĐ, ngày 16 tháng 9 năm 2009 về thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn. Được sự nhất trí của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-LĐLĐ, ngày 29/9/2009 thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn từ ngày 01 tháng 10 năm 2009, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ 5 Ủy viên, quản lý, chỉ đạo 47 CĐCS trực thuộc với 2.524 đoàn viên công đoàn.

 Ảnh CĐVC

BCH Lâm thời CĐVC tỉnh Lạng Sơn

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và hoạt động, có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở địa phương, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của đoàn viên, không ngừng lớn mạnh với tổng số 62 CĐCS trực thuộc với 4.107 đoàn viên công đoàn. Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ đại hội (Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009-2013 ngày 18/12/2009; Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 25/11/2013; Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tổ chức trong 2 ngày từ 19- 20/3/2018).

Trải qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với  Khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, hàng năm 100% CĐCS phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được 2.550 lượt với tổng số tiền hơn 1 tỷ 60 triệu đồng; tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện được gần 2 tỷ đồng; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% đoàn viên, người lao động. 100% CĐCS triển khai tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức được 381 Hội thi văn nghệ, thể thao; giới thiệu được 115 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp. Tỷ lệ Công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đạt 84,1%.

Những kết quả trên của các cấp CĐVC tỉnh đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; CĐCV tỉnh vinh dự được LĐLĐ tỉnh,UBND tỉnhLạng Sơn, CĐVC Việt Nam tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen; nhiều tập thể và đoàn viên công đoàn được tặng thưởng huân chương, cờ thi đua, bằng khen và các danh hiệu cao quý khác.

Trước những yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao, phong phú của đoàn viên, người lao động, thời gian tới, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh và Đại hội III CĐVC tỉnh (nhiệm kỳ 2018 - 2023); các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan, của từng ngành, cơ quan, đơn vị, trong từng giai đoạn để chủ động đổi mới hoạt động, theo hướng thiết thực, hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, khẳng định là người đại diện thực sự, người bảo vệ tin cậy quyền lợi hợp pháp của người lao động, thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo".

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Lạng Sơn, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Tọa đàm ôn lại quá trình hình thành và phát triển. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo Công đoàn nghành Y tế, Giáo dục, Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc, Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra đương nhiệm Công đoàn Viên chức tỉnh; đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại buổi tọa đàm đã ôn lại quá trình hình thành; phát triển và những kết quả nổi bật của Công đoàn Viên chức tỉnh trong 10 năm qua.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Hướng Văn Độ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức tỉnh trong 10 năm qua, đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới Công đoàn Viên chức tỉnh cần phát huy những kết quả đã đạt được, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 ảnh Kỷ niệm 10 năm CĐVC

Đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm đã có 04 đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; 05 tập thể, 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và 06 tập thể, 05 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

Bài và ảnh: Trần Quốc Vương 

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh