Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, 10 Tháng 11 2020 23:30

Liên đoàn Lao đông tỉnh Lạng sơn tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11

Ngày 09/11/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; tham dự hội nghị có gần 30 đồng chí gồm lãnh đạo, đoàn viên công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Ảnh 1 2 Sếp Thanh NPL

Đ/c Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

 Tại hội nghị các đoàn viên công đoàn đã được quán triệt về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11; tuyên truyền về các văn bản pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, lao động, cụ thể như: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019.

Ảnh 2 sêp Công

Đ/c Lương Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tuyên truyền các văn bản pháp luật

  Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”./.

Tin và ảnh: Hoàng Thị Cúc

Ban Tuyên giáo - Nữ công