Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh (220)

Sáng 07/01/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: đồng chí ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua.

 a1

Đ/c Đinh Hữu Học - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phát biểu chỉ đạo

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số phong trào và hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở phải thay đổi quy mô, thời gian thực hiện. Nhưng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Lạng Sơn luôn thực hiện tốt, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao: LĐLĐ tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong Chương trình “Tết Sum vầy”, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã có 681 đối tượng là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, được thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền là hơn 556,8 triệu đồng. Trong Tháng công nhân 2021, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên 116 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với số tiền hơn 62 triệu đồng; hỗ trợ 30 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 17 nhà xây mới, 13 nhà sửa chữa với tổng giá trị 940 triệu đồng. Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đi thăm, tặng quà các chốt kiểm dịch, các Trung tâm Y tế, bệnh viện, cán bộ, y, bác sĩ trực tiếp làm công tác phòng chống dịch covid-19 tổng số tiền 252 triệu đồng; hỗ trợ cho 228 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 181,5 triệu đồng; Công tác Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn có nhiều đổi mới, thích ứng với tình hình dịch bệnh: tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới trong 1 buổi từ tỉnh đến 40 điểm cầu thu hút hơn 1.800 cán bộ công đoàn các cấp tham gia; Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn hưởng ứng tích cực: Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động, có hơn 1.400 sáng kiến đăng ký, xếp thứ 34/83 đơn vị tham gia. Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn; Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn thu được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Kết quả trong các phong trào thi đua năm qua có:122 tập thể, 287 cá nhân tiêu biểu đã được LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn khen thưởng với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

 a22

Đ/c Lý Đức Thanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ đơn vị xuất sắc cho các đơn vị

Công tác Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được chú trọng:phát triển được 06 CĐCS kết nạp mới 1.362 đoàn viên (vượt chỉ tiêu TLĐ giao), xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021: 100% công đoàn cấp trên cơ sở xếp loại hoàn thành Tốt nhiệm vụ (trong đó 21% hoàn thành XSNV); CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,3% (trong đó 19,8% CĐCS hoàn thành XSNV); chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn không ngừng được nâng cao: tổ chức 18 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn (vượt chỉ tiêu TLĐ giao); Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động có nhiều đổi mới sáng tạo: tổ chức tặng quà cho con đoàn viên công đoàn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp, địa bàn có ca nhiễm Covid-19. Chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2021. Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 cấp LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở. Toàn tỉnh439 gia đình được các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó, cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương 01 gia đình; cấp LĐLĐ tỉnh biểu dương 75 gia đình với tổng trị giá tiền thưởng là 209,7 triệu đồng. Thành lập mới được 04 Ban Nữ công quần chúng trong CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt chỉ tiêu TLĐ giao); Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT các cấp cơ bản thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2021; Công tác Tài chính công đoàn Uớc thu: khối hành chính sự nghiệp đạt 102%, khối sản xuất kinh doanh đạt 60%; thu ĐPCĐ đạt 100% kế hoạch được duyệt. Chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định. Ước tính chi bình quân: công đoàn cơ sở đạt 110%, công đoàn cấp trên cơ sở đạt 105%, cơ quan LĐLĐ tỉnh đạt 90%, cấp trả kinh phí cho các CĐCS đạt 100%; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sự đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Lạng Sơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành cũng đã thảo luận thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế: một số hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác năm của các cấp công đoàn phải điều chỉnh lùi lại thời gian theo kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh; vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động tại các CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế; việc thực hiện thu và trích nộp kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chậm, kết quả đạt thấp (60%); một số chương trình ký kết triển khai phúc lợi cho đoàn viên chưa thực sự mang lại lợi ích cho đoàn viên; hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của các đối tác cung cấp còn hạn chế.

Hội nghị đã phát động thi đua và biểu quyết nhất trí 100% thông qua Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 mà Nghị quyết Ban Chấp hành lần thứ 9 khóa XVI đã đề ra./.

Tin và ảnh : Hoàng Văn Liệu

Văn phòng- Tài chính

Năm 2021, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức ký kết, đăng ký thi đua và phát động phong trào thi đua (PTTĐ) lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Phát động và triển khai các PTTĐ phù hợp với từng loại hình CĐCS, vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cùng với việc tiếp tục triển khai các PTTĐ thường xuyên trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) như PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện PTTĐ đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021); Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn (3/9/1946 - 3/9/2021) và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng, đất nước và của tỉnh trong năm 2021. Cùng với đó, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021) và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

IMG 8281ws

Đ/c Lý Đức Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao giấy chứng nhận cho cá nhân tiêu biểu tham gia Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"

Ngay từ đầu năm LĐLĐ tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn với nhiều nội dung thi đua thiết thực, có trọng điểm đối với từng đối tượng cụ thể. Trong đó, chỉ đạo mỗi LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đăng ký ít nhất 1 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng. Căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, 100% LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng Kế hoạch phát động trong cán bộ, CNVCLĐ ở cấp mình. Lựa chọn mô hình, công trình, phần việc để chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện.

Tại huyện Cao Lộc, cùng với phát động thực hiện các PTTĐ nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh, LĐLĐ huyện đã phối hợp CĐCS xã Phú Xá lắp đặt, gắn biển công trình “Thắp sáng đường thôn” bằng hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Lộc Hồ. Hệ thống chiếu sáng gồm 17 cột đèn với tổng kinh phí đầu tư hơn 23 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ trích kinh phí từ nguồn vận động CNVCLĐ đóng góp hỗ trợ xã 13 triệu đồng, phần còn lại do người dân trong thôn tham gia ủng hộ. Từ khi có công trình thắp sáng đường thôn, mỗi tối thôn Lộc Hồ đều sáng rực ánh đèn, bà con Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn trước rất nhiều,LĐLĐ huyện Lộc Bình đề xuất chủ trương với Huyện ủy và UBND huyện về việc LĐLĐ huyện đăng ký phần việc tham gia góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường để hoàn thành bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Xuân. Lần đầu tiên tổ chức công đoàn huyện Lộc Bình triển khai phần việc thiết thực góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Huy động được đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ, đóng góp quỹ, ngày công chung tay với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, đợt thi đua đã thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, đã có 244 công trình, sản phẩm, phần việc được đăng ký và thực hiện với tổng giá trị các công trình phần việc trên 3,5 tỷ đồng để chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say trong lao động, công tác. Các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, đã đem lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và cho cộng đồng xã hội. Tổng kết đợt thi đua LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn 3 công trình để gắn biển chào mừng. 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 15 tập thể, 22 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

z3089649472713 2cbbd67814bb02e283bf314b4a3e1ebb

Các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động tỉnh thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, tổng kết cuộc thi tỉnh Lạng Sơn đã có 1.436 sáng kiến tham gia chương trình thành công, đứng thứ 34/83 đơn vị tham gia tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn, Tràng Định, Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục… có số lượng ý tưởng, sáng kiến tham gia vượt chỉ tiêu được giao. Tiêu biểu có đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn với sáng kiến: Cải tiến biện pháp thi công mặt đường bê tông xi măng từ máy đầm bàn sang máy đầm thước giúp bề mặt bê tông láng mịn và thẩm mỹ hơn. Đồng thời tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nguyên vật liệu nên đã đem lại nhiều hiệu quả giúp đẩy nhanh tiến độ của công việc và nâng cao chất lượng công trình.; đồng chí Lê Ngọc Cương, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lộc Bình với sáng kiến “Cải tiến đầu thu FM và bộ mã hóa RDS để thực hiện truyền thanh trực tiếp từ huyện đến cơ sở”. Sáng kiến này giúp cho quá trình truyền tải thông tin tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được kịp thời, xuyên suốt, đạt hiệu quả, tiết kiệm thời gian và kinh phí vận hành,... Tổng kết đợt thi đua LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 5 tập thể, 90 cá nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, khen thưởng 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Các PTTĐ đã được các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tích cực triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tổng kết các phong trào, các đợt thi đua LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành tặng 196 giấy khen cho tập thể và 242 cá nhân. LĐLĐ tỉnh: tặng 6 Cờ thi đua cho tập thể, 27 Bằng khen tập thể và 50 cá nhân. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen toàn diện cho 7 tập thể, 8 cá nhân, Bằng khen chuyên đề cho 2 tập thể.

Phát huy kết quả đã đạt được trong thi đua, thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cụm thi đua LĐLĐ các huyện, thành phố, các ban LĐLĐ tỉnh và cụm CĐCS tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp các ngành phát động.Đồng thời quan tâm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực để làm nòng cốt cho phong trào, xây dựng phong trào ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng và tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

Bài và ảnh: Bế Thị Hòa

Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh

Thực hiện Chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, ngày 24/12/2021, Cụm thi đua số 2 - Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức tổng kết hoạt động của Cụm năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện 07/09 công đoàn cơ sở thành viên của Cụm thi đua số 2.

 Ảnh 1 41111111111

Đ/c Vũ Thị Vân Nga - Chủ tịch CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh, Trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2021 điều hành Hội nghị

 Trong năm 2021, Cụm thi đua số 2 đã thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, tổ chức các hoạt động bám sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; CĐCS đã phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua được toàn thể đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực. Đoàn viên, người lao động đều có ý thức chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CĐCS các đơn vị đã làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn thường xuyên phối hợp quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, tham gia xét nâng bậc lương đảm bảo dân chủ, công khai. Tổ chức thăm hỏi kịp thời khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, trật tự an toàn cơ quan được duy trì, không có biểu hiện bè phái, mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí,... Đoàn viên, người lao động tư tưởng ổn định, yên tâm công tác.

Trong năm 2021, Cụm thi đua số 2 đã có một số hoạt động chung tiêu biểu, nổi bật cụ thể: tổ chức thành công Giải Bóng chuyền hơi CCVCLĐ với sự tham gia của 61 vận động viên thuộc 9 CĐCS, đồng thời thành lập 02 đội tuyển tham dự Giải Bóng chuyền hơi CCVCLĐ do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức và đạt giải Ba đội Nam; giải Khuyến khích đội Nữ; Nhân dịp Tết trung thu đơn vị trưởng Cụm đã tổ chức chương trình xem phim thiếu nhi tại Rạp Chiếu phim Đông Kinh cho con đoàn viên công đoàn của Cụm, tại chương trình đã tặng 120 suất quà với tổng trị giá 3,6 triệu đồng; Bên cạnh đó, các CĐCS trong Cụm đã vận động đoàn viên, người lao động tham gia hỗ trợ nông dân các huyện Lộc Bình, Chi Lăng, tỉnh Bắc Giang tiêu thụ trên 3 tấn nông sản, Vải Thiều và quả Na;...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao vai trò của Trưởng, Phó Cụm thi đua năm 2021; kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các CĐCS thành viên trong Cụm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để Cụm bổ sung triển khai thực hiện trong năm 2022.

 Ảnh 2 4

 Đại diện CĐCS thành viên của Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua

  Ảnh 3 33333333333

Các CĐCS thành viên của Cụm thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022

Hội nghị cũng đã bình bầu, suy tôn 03 đơn vị: Nhất Cụm là CĐCS cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Nhì Cụm là CĐCS Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ba Cụm là CĐCS Khí tượng Thủy Văn Lạng Sơn; đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng 02 tập thể có thành tích xuất sắc; bầu Trưởng, Phó Cụm thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Thi đua thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đề ra, phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị năm 2022 ./.

Tin và ảnh: Hoàng Thị Cúc

LĐLĐ tỉnh

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh công tác gia đình và xác định rõ vai trò của gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội: Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là một bước tiến quan trọng trong quan điểm của Đảng. Lần đầu tiên Ban Bí thư ra một Chỉ thị về gia đình, đề cập đến tất cả khía cạnh, thực trạng, mục tiêu, giải pháp của xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp đó, ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam, theo đó lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 24/6/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. Điều đó khẳng định sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

 z2999646788249 561d45696c63703b8d53ea8b8a6ab077

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Đình Lập thừa ủy quyền của LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác gia đình trong hoạt động nữ công công đoàn các cấp, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai, quán triệt thực hiện trong đoàn viên, người lao động các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trẻ em,… Xác định việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động là cơ sở để đảm bảo cho mỗi gia đình đoàn viên, người lao động có điều kiện ổn định và yên tâm công tác. Các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã luôn quan tâm chăm lo, phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động thiết thực, thường xuyên coi trọng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động. Đặc biệt, các hoạt động xã hội nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn chú trọng, góp phần động viên, giúp đỡ đoàn viên, người lao động vươn lên, ổn định cuộc sống gia đình.

Từ năm 2016 đến nay LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 168 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn từ Quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh (trong đó có 99 nhà xây mới và 69 nhà sửa chữa) với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 217 đoàn viên, người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn với số tiền trên 218 triệu đồng; luân chuyển vốn vay cho 22 hộ gia đình đoàn viên, người lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng; hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tháng công nhân, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam,... các cấp công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình đoàn viên, người lao động và trẻ em là con đoàn viên, người lao động, đặc biệt là gia đình đoàn viên, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, trong 5 năm, từ nguồn tài chính công đoàn và từ các nguồn hỗ trợ khác, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho 2.503 đoàn viên, người lao động và trên 3.000 lượt con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, qua đó phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, người lao động trong gia đình và xã hội, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn thông qua chương trình công tác nữ công và chương trình phối hợp hoạt động với các Ban, ngành, đoàn thể, tùy theo điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động như: Nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử trong gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tăng cường tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em;… Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức nhiều hội thi “Gia đình điểm 10” với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; hội thi cắm hoa nghệ thuật đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động nói chung và nam đoàn viên, người lao động nói riêng trong việc chia sẻ công việc gia đình.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ngày càng thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia; khích lệ nữ đoàn viên, người lao động vươn lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành tốt chức năng của người mẹ, người vợ trong gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi, tiến bộ. Kết quả hằng năm có trên 87% nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; trên 95% gia đình đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu” ở khu dân cư, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên, cổ vũ gia đình CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng “Gia đình văn hóa”, qua đó tuyên truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả: 14/14 LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đều được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí để tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Toàn tỉnh có 439 gia đình CNVCLĐ được biểu dương, trong đó: Cấp toàn quốc biểu dương 01 gia đình; cấp tỉnh biểu dương 75 gia đình; cấp huyện, ngành biểu dương 363 gia đình. Nhiều đơn vị đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, huy động được sự phối hợp tham gia, vào cuộc của Chính quyền, các cấp, các ngành, đồng thời lan tỏa trong các công đoàn cơ sở trực thuộc và toàn thể đoàn viên, người lao động của tỉnh.

 z2999646508084 cfab20c07785821eb9bfa7b16566c7ec

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc trao Giấy khen và quà cho đại diện gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình tại các cấp công đoàn, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, công tác gia đình cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc, ủng hộ của các cấp, các ngành, đoàn thể và CNVCLĐ. Đặc biệt là phát huy vai trò của Ban Nữ công công đoàn các cấp trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác gia đình.

Thứ hai, hằng năm, vào quý IV năm trước, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Ban chuyên đề xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức và lập dự trù kinh phí tổ chức hoạt động nữ công cho năm sau, trong đó có nhiệm vụ công tác gia đình để đảm bảo chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ.

Thứ ba, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, về vị trí, vai trò của gia đình với xã hội, nêu gương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc và các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên các kênh thông tin, trên các phương tiện thông tin đại chúng để CNVCLĐ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm vun đắp, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ công việc trong gia đình.

Thứ tư, chú trọng công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác gia đình, đặc biệt là ngành Văn hóa, Hội LHPN các cấp. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong CNVCLĐ với các phong trào khác do các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ,...

Thứ năm, Thường xuyên quan tâm kiểm tra, đánh giá, phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác gia đình. Ðịnh kỳ hằng năm sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những gương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc, đồng thời cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để kịp thời rút kinh nghiệm./.


 Bài và ảnh: Bế Thị Hòa

Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh


Xác định tầm quan trọng của công tác nữ công, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chăm lo, quan tâm cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CVCLĐ). Qua đó đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của lao động nữ, góp phần thực hiện bình đẳng giới.

Công đoàn tỉnh Lạng Sơn gồm 11 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, thành phố; 3 công đoàn ngành và 1.337 công đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh là 40.721/41.682 công nhân, viên chức, lao động (đạt 97,7%). Trong đó đoàn viên nữ 25.219/40.721 người (chiếm 60,5%). Một số ngành, nữ CNVCLĐ chiếm tỷ lệ cao như ngành Giáo dục trên 75%, ngành Y tế trên 68%...

Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Nữ công công đoàn các cấptuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đặc biệt chú trọng tổ chức các cuộc giao lưu, gặp mặt, tọa đàm cho nữ CNVCLĐ vào các dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Vận động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021; qua tổng hợp đã có trên 90% Công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai và phát động nữ đoàn viên, người lao động mặc áo dài đến công sở, nơi làm việc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và tự hào khi được mặc những tà áo dài duyên dáng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; vận động nữ CNVCLĐtham gia ủng hộ “Tủ áo dài truyền thống” cho các cấp Hội phụ nữ, kết quả, nữ CNVCLĐ đã ủng hộ được trên 1 nghìn bộ áo dài. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã cấp, phát 750 cuốn Sổ tay công tác nữ công năm 2021, 200 cuốn Thông tin Phụ nữ kỳ 08/3, kỳ 20/10 cho cơ sở làm tài liệu sinh hoạt.

Vừa đa dạng các hoạt động tuyên truyền, cung cấp tài liệu, các cấp công đoàn còn thiết thực quan tâm, chăm lo nữ CNVCLĐ bằng nhiều việc làm cụ thể. Đơn cử như nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy” đã tặng 463/681 suất quà cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 7 suất quà cho con CNVCLĐ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, trị giá 384,3 triệu đồng trên tổng số tiền 556,8 triệu đồng. Ban Quản lý Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh xét hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 cho 30 đoàn viên, người lao động, (trong đó có 22 nữ đoàn viên, người lao động) có hoàn cảnh đặc biệt khó khănvề nhà ở (17 nhà xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà, 13 nhà sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà)với tổng số tiền 940 triệu đồng…

 z2977326924722 fc086e813467670aa2cdc9a13eac4c75

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lý Đức Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Không chỉ trực tiếp chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn còn thường xuyên quan tâm, chăm lo cho con đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các cơ quan hữu quan triển khai tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, Tết thiếu nhi 1/6; Tết Trung thu, hưởng ứng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như gặp mặt, tặng quà, tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi, tổ chức “Đêm hội trăng rằm”... Trong năm 2021 14/14 LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành chỉ đạo CĐCS trực thuộc triển khai tuyên truyền các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em”,cao điểm là Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Tết Trung thu, đầu năm học mới, có trên 97% CĐCS trên địa bàn tỉnh đều phối hợp với chuyên môn biểu dương, khen thưởng hàng nghìn họcsinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp; trao 470 suất quà với tổng trị giá 135 triệu đồng.

Cùng với đó các cấp công đoàn đã tích cực vận động nữ đoàn viên, người lao động hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”và cuộc vn động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”. Ngay từ đầu năm, 14/14 LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đã chỉ đạo CĐCS trực thuộc cấp mình đôn đốc Ban Nữ công CĐCS, tổ, nhóm nữ công tổ chức cho 24.714/25.219 (chiếm 98%) nữ đoàn viên, người lao động đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuối năm 2021 có trên 87% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 IMG 648811111

Phát tờ rơi cho nữ CNLĐ tại CĐCS Công ty TNHH MTV DK Việt Nhật- Lạng Sơn

Để nâng cao chất lượng công tác nữ công, các cấp công đoàn chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng cán bộ nữ công các cấp; quan tâm, thúc đẩy việc thành lập Ban Nữ công quần chúng CĐCS khi đủ điều kiện, đặc biệt thành lập Ban Nữ công quần chúng trong CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập 4/4 Ban Nữ công quần chúng CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 100% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao). Hiện nay tổng số Ban Nữ công quần chúng CĐCS là 825/830 CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công chiếm tỷ lệ 99,39%; 11/11 LĐLĐ huyện, thành phố, 3/3 công đoàn ngành đều thành lập ban Nữ công quần chúng; tổng số ủy viên Ban Nữ công quần chúng là 2.485 người. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn, công tác nữ công cho 1.081 lượt cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công tham gia. Qua tập huấn cán bộ nữ công được trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức các hoạt động cho nữ CNVCLĐ tại CĐCS.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, do đó LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. LĐLĐ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấpvà bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 2026, gồm 8 đại biểu chính thức. Lựa chọn 1 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khen thưởng tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh.

Đây cũng là năm đầu tiên, LĐLĐ tỉnh phối hợp thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Trong đó LĐLĐ tỉnh chỉ đạo mỗi LĐLĐ huyện biên giới phối hợp với Hội LHPN huyện lựa chọn 1 công trình, phần việc cụ thể để hưởng ứng chương trình. Cụ thể LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 5 huyện biên giới thông qua một chuỗi các hoạt động như: Tư vấn, xét nghiệm đường máu, mỡ máu, men gan và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 hội viên phụ nữ; tặng 25 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 25 triệu đồng; cấp, phát, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, C sủi, siro ho, TIFFI với tổng trị giá 30 triệu đồng. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa với nhiều hoạt động phong phú, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân.

Có thể nói, trong năm 2021, hoạt động công đoàn nói chung và công tác vận động nữ đoàn viên, người lao động nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Các cấp công đoàn đã quan tâm, chăm lo cho nữ CNVCLĐ bằng nhiều việc làm thiết thực.

Thới gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Đồng thời nâng cao năng lực hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS; vận động nữ đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước. Quan tâm công tác phát hiện, giới thiệu nữ đoàn viên, người lao động có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kết nạp đảng viên. Cùng đó phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp trong công tác vận động nữ CNVCLĐ; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ...

Bài & ảnh: Bế Thị Hòa

LĐLĐ tỉnh

Ngày 17/11/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chủ trì hội nghị là đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo thường trực, đại diện lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh và 11 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 25.000 nữ CNVCLĐ toàn tỉnh tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

 Ảnh 1 găp măt ĐBPN

Toàn cảnh cuộc gặp mặt

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI là một sự kiện quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Thông qua Đại hội nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức Hội; sự trưởng thành, kết quả đạt được, những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác phụ nữ. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tin tưởng rằng: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ của nữ CNVCLĐ, tại Đại hội các đồng chí sẽ tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp những ý kiến quan trọng, thiết thực vào dự thảo các văn kiện Đại hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 Ảnh 2 găp măt ĐBPN

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà chúc mừng đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI

Đồng thời thông qua dịp này thể hiện vai trò nòng cốt và sự đóng góp của đội ngũ nữ CNVCLĐ trong phong trào phụ nữ những năm qua, góp phần tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ; nêu lên tâm tư­, nguyện vọng, kiến nghị của nữ CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nư­ớc, tổ chức Công đoàn và Hội phụ nữ các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào nữ CNVCLĐ nói riêng và phong trào phụ nữ nói chung./.

Tin và ảnh: Hoàng Cúc

Ban TGNC

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

LĐLĐ tỉnh và 14/14 LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đã phối hợp tổ chức hội nghị nữ công hoặc tham gia bằng văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm 10 đại biểu, trong đó có 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở: LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 5 huyện biên giới thông qua một chuỗi các hoạt động như: Tư vấn, xét nghiệm đường máu, mỡ máu, men gan và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 hội viên phụ nữ; tặng 25 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 25 triệu đồng; cấp, phát 200 lọ C sủi, 150 lọ siro ho, 500 vỉ thuốc giảm đau, hạ sốt, 3.000 vỉ TIFFI với tổng trị giá 30 triệu đồng. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa với nhiều hoạt động phong phú, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân.

Phát động trong nữ đoàn viên, người lao động ủng hộ áo dài truyền thống đã qua sử dụng để xây dựng “Tủ áo dài truyền thống” tại Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã khó khăn, vùng biên giới, qua hơn 02 tháng phát động, LĐLĐ tỉnh đã thu được trên 1.200 bộ áo dài truyền thống từ các cấp công đoàn để chuyển cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng đúng đối tượng hội viên phụ nữ.

Các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, phối hợp triển khai các nội dung công tác Đại hội phụ nữ các cấp theo chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp. Tiêu biểu như Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động đoàn viên, người lao động và hội viên phụ nữ quyên góp xây dựng cổng chào và công trình thắp sáng đường thôn tại thôn Bản Mục, xã Thái Bình, đây là một xã về đích nông thôn mới năm 2021 với tổng kinh phí xây dựng trên 75 triệu đồng; LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Hữu Lũng, Cao Lộc phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Hữu Lũng - Duyên dáng áo dài”, “Phụ nữ Cao Lộc - Duyên dáng áo dài” góp phần lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tôn vinh “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”,… Vận động nữ đoàn viên, người lao động mặc trang phục áo dài đến công sở, nơi làm việc hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 12/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

Qua các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI của các cấp công đoàn đã khẳng định vai trò nòng cốt và sự đóng góp của đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong phong trào phụ nữ của tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa 02 Ban Thường vụ LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVI

 Ảnh 1 sep Thanh- bien cuong

Đ/c Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đại diện 05 gia đình chính sách trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

  Ảnh 2 sep Hoa- bien cuong

Đ/c Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và cán bộ quân y Đồn Biên phòng Bình Nghi phát thuốc và hướng dẫn bà con cách sử dụng tại xã Đào Viên, huyện Tràng Định

 Ảnh 3 kham chua benh -bien cuong111

Khám, xét nghiệm máu miễn phí cho hội viên phụ nữ xã biên giới

    Ảnh 4 anh ung ho ao dai111111

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao áo dài truyền thống cho Hội LHPN tỉnh do nữ CNVCLĐ đóng góp để ủng hộ “Tủ áo dài truyền thống” cho Hội LHPN cơ sở

 

Bài và ảnh: Hoàng Cúc

Ban Tuyên giáo - Nữ công

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021, sáng ngày 09/11 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo thường trực LĐLĐ tỉnh; tham dự hội nghị có trên 80 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

 Ảnh 1 PBGD

Đ/c Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai một số văn bản mới, cụ thể: Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 21/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Quyết định số 3169/QĐ-TLĐ, ngày 07/9/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp; các văn bản về công tác tài chính công đoàn; chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.Đây đều là những nội dung rất quan trọng, cần thiết đối với cán bộ công đoàn, do vậy đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, học tập để về triển khai cho công đoàn cơ sở hiệu quả và đồng bộ.

 Ảnh 2 PBGD

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Kế hoạch, LĐLĐ tỉnh tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 600 cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật Lao động, pháp luật Công đoàn cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động./.

 

Tin và ảnh: Hoàng Cúc

 Ban Tuyên giáo - Nữ công,


Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn, thiết thực kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), trong 02 ngày từ 06 đến 07/11/2021, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Giải Bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 Ảnh 1 Giải Bóng chuyền hơi

Đ/c Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Đ/c Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Cờ lưu niệm cho các Đoàn tham dự Giải

Dự khai mạc Giải có đồng chí Lục Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách. Tham dự Giải có 138 vận động viên đến từ 14 đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với nội dung Nam - Nữ phối hợp và trên 500 cổ động viên tham gia cổ vũ cho Giải.

Giải Bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động không chỉ giúp cho các đoàn, các vận động viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn là một sân chơi bổ ích, giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ảnh 2 Giải Bóng chuyền hơi 

Trận chung kết giữa 02 đội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và LĐLĐ huyện Hữu Lũng

  Ảnh 3 Giải Bóng chuyền hơi 

Các Đ/c lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba

 Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các cổ động viên đã được theo dõi những trận đấu hay và gay cấn. Kết thúc Giải, Ban Tổ chức đã trao 14 giải toàn đoàn, trong đó có 01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; Giải Nhì là LĐLĐ huyện Hữu Lũng; 02 giải Ba thuộc về Công đoàn Viên chức tỉnh và LĐLĐ huyện Văn Quan./.

 

Tin và ảnh: Hoàng Cúc

 Ban Tuyên giáo - Nữ công,


Thực hiện theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội góp phần phát huy quyền làm chủ của công nhân lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng ổn định phát triển.

Liên đoàn Lao động tỉnh hiện quản lý 1.337 CĐCS với tổng số 40.752/41.758 người (tỷ lệ thu hút đạt 97,59%), trong đó có 35.755 người đoàn viên công đoàn trực thuộc LĐLĐ Khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước (87,74%); 4.997 người khu vực sản xuất, kinh doanh (12,26%), Đoàn viên nữ 25.219/40.752 người (chiếm tỷ lệ 61,9%). Những năm qua, tình hình quan hệ lao động ở các doanh nghiệp (DN) cơ bản ổn định, không xảy ra đình công, bãi công, nhưng vẫn còn một vài DN gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Do đó việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNLĐ chưa tốt, chưa đúng quy định pháp luật. Trước thực trạng đó, các cấp Công đoàn (CĐ) đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động công nhân lao động (CNLĐ) hiểu, thông cảm, chia sẻ với DN, chấp hành tốt pháp luật; tiếp xúc và làm việc với DN để có những giải pháp giải quyết các chế độ chính sách cho CNLĐ ở những nơi có vướng mắc về quan hệ lao động, CĐ kịp thời gặp gỡ lấy ý kiến, tổ chức đối thoại, bàn bạc tham gia các giải pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ, chia sẽ đồng hành cùng DN nhằm ổn định tình hình SXKD tránh xảy ra đình công, ngừng việc góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội ở địa phương.

Thực hiện NQ9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong tình hình mới. Kế hoạch của ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn các cấp CĐ nhất là CĐCS tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. LĐLĐ tỉnh chọn điểm chỉ đạo sau đó rút kinh nghiệm, nhân rộng, đưa nội dung này vào khung tiêu chí chấm điểm Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS vững mạnh hàng năm và xem đây là một trong những tiêu chí thi đua khen thưởng đối với Công đoàn các cấp.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp công đoàn đã đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền quán triệt: Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định145/2020/NĐ-CP; Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 22 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong DN cho cán bộ công đoàn các cấp; biên soạn tài liệu mẫu để hướng dẫn CĐCS thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai đến CĐCS và CNVCLĐ.

Qua đó, hoạt động quy chế dân chủ qua các năm có tăng dần chất lượng, nhất là về mặt nhận thức của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên, hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; CNVCLĐ và Công đoàn thấy rõ quyền và trách nhiệm của trong tham gia thực hiện quy chế dân chủ và đây là điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn thực hiện chức năng tham gia đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; là dịp để CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ tập thể trong việc tham gia đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của cơ quan, đơn vị, DN; được thông tin những chủ trương, chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ theo quy định; được bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

z2878612516250 11cd11b483b6276fb2a52cb54ca1c314

  Thực hiện công tác giám sát Quyết định 217-QĐ/TW tại Trường Mầm non thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng

Ảnh GS Mẫu sơn

Trong các đợt kiểm tra, giám sát của Công đoàn hoặc khi tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát với các ngành chức năng, LĐLĐ tỉnh đều đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nội dung kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn và kiến nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Quy chế dân chủ ngày càng tốt hơn. Từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (Ủy ban MTTQ tỉnh, BHXH tỉnh) thực hiện giám sát tại 50 đơn vị. Nội dung giám sát gồm: Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân lao động; Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ đoàn viên, người lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động; trích nộp kinh phí công đoàn; Thực hiện các chính sách khác có liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật. Qua giám sát đoàn giải thích, hướng dẫn và kiến nghị các đơn vị, doanh nghiệp làm chưa tốt phải xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị định số145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 Nhờ sự chủ động, tích cực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 1.184/1.184 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, đạt 100%. Nhìn chung, CĐCS đơn vị hành chính sự nghiệp cơ bản phối hợp xây dựng tốt quy chế mối quan hệ công tác giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành CĐCS, cùng phối hợp chuẩn bị các nội dung hội nghị phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo dân chủ, phân định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Các cơ quan, đơn vị đều XD được các quy chế, các quy định về công khai tài chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo… Trên 83,65% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động. Thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt 85,57%, các doanh nghiệp đã tổ chức được 93 cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Nội dung thực hiện QCDC tại nơi làm việc như: nội dung công khai được thực hiện tốt hơn và thường xuyên hơn trong các DN, chủ yếu là các nội dung: chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; các nguồn quỹ: phúc lợi, Công đoàn, BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn; các quy định về mức khoán, định mức lao động; các quy định về thi đua, khen thưởng; điều lệ tổ chức và hoạt động của DN... Những việc NLĐ tham gia ý kiến trước khi hội đồng quản trị, giám đốc DN quyết định đều được các DN khuyến khích và tạo mọi điều kiện để NLĐ tham gia đóng góp ý kiến. Những việc NLĐ quyết định, các DN cũng đã thực hiện như: hợp đồng lao động giữa NLĐ và NSDLĐ, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua TƯLĐTT; biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị NLĐ hàng năm; nhận thức và sử dụng quyền dân chủ của NLĐ cũng ngày càng hiệu quả hơn... Đây chính là cơ sở vững chắc xây dựng và thiết lập quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhận thức, tư tưởng của CNVCLĐ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN đã có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của CNVCLĐ, nhất là đã góp phần cho CNVCLĐ hiểu rõ quyền lợi phải gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ; dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, kỷ luật LĐ; quyền đại diện của tổ chức CĐ. Đặc biệt, hạn chế được nhiều tiêu cực, mất dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật. Khuyến khích, động viên CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, DN góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, XSKD ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

 

Bài & ảnh: Bế Thị Hòa

LĐLĐ tỉnh

Trang 8 / 22