Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

V/v tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022”

Tên / Số / ký hiệu 1323/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

V/v tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022”

Ngày ban hành 21/6/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống