Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2022)

Tên / Số / ký hiệu 1355/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2022)

Ngày ban hành 05/8/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống