Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.         -       Nhiệt liệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Chợ tết Công đoàn năm 2023"

Tên / Số / ký hiệu 242/KH-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Chợ tết Công đoàn năm 2023"

Ngày ban hành 06/12/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống
Tải về file đính kèm: