Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.         -       Nhiệt liệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023

Tên / Số / ký hiệu 1327/QĐ-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023

Ngày ban hành 14/12/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống