Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023

Tên / Số / ký hiệu 1327/QĐ-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023

Ngày ban hành 14/12/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống