Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

V/v tuyên truyền kết quả Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu Xuân năm 2023

Tên / Số / ký hiệu 1604/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

V/v tuyên truyền kết quả Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu Xuân năm 2023

Ngày ban hành 17/4/2023
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống