Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động Lạng Sơn" trên mạng xã hội Facebook

Tên / Số / ký hiệu 02/QĐ-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động Lạng Sơn" trên mạng xã hội Facebook

Ngày ban hành 06/6/2019
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống
Tải về file đính kèm: