Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV

Tên / Số / ký hiệu 402 /LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Về tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV

Ngày ban hành 24/7/2019
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống