Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!          -        Cán bộ, Công nhân, Viên chức, Lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)          -          Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ IX và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tên / Số / ký hiệu 71/KH-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ IX  và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày ban hành 03/10/2019
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống
Tải về file đính kèm: