Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!          -        Cán bộ, Công nhân, Viên chức, Lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)          -          Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)

Tên / Số / ký hiệu 460/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)

Ngày ban hành 08/10/2019
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống