Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

CV số 126. V/v Vận động tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ tham gia trưng bày sản phẩm sáng tạo nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017

Tên / Số / ký hiệu 126 /LĐLĐ
Về việc / trích yếu

CV số 126- LDLD. Ngày PN sáng tạo 2017.doc

Ke hoạch số 56 ngày 15.5.2017. Ngay PN sang tao 2017.doc

Đơn đăng ký tham gia sản phẩm sáng tạo.doc

Bản mô tả ý tưởng sáng tạo.doc

Ngày ban hành 27/6/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống