Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở

Tên / Số / ký hiệu 16 /HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

HD.16 ngày 31.5.2017 .HDlấy ý kiến sua doi BX Ddieu le CĐ .doc

Đề cương và phiếu lấy ý kiến.doc

Dự thảo Điều lệ.doc

Ngày ban hành 31/5/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống