Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Rà soát, thống kê đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tên / Số / ký hiệu 216/CV-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Rà soát, thống kê đoàn viên, con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.doc

Ngày ban hành 03/11/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống