Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Rà soát, thống kê đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tên / Số / ký hiệu 216/CV-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Rà soát, thống kê đoàn viên, con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.doc

Ngày ban hành 03/11/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống